Můžeme dál... Architektura jako svět fantazie

19. březen 2007

AUDIOSLIDESHOW.Architektura jako svět fantazie, který mnohdy zůstává pouze na papíře. Ak. arch. David Vávra v našem prvním audioslideshow hovoří o architektuře, která překračuje svou dobu a o inspiračních zdrojích Jana Kaplického i zdrojích vlastních.

Všechna audioslideshow cyklu Můžeme dál... najdete na adrese
LEONARDO.ROZHLAS.CZ/VAVRA.

Autorem veškerých autorských děl obsažených v těchto audiovizuálních materiálech je David Vávra a Český rozhlas vykonává na základě poskytnuté licence práva k těmto autorským dílům, k audiovizuálním záznamům a k dalším předmětům duševního vlastnictví. Jakékoliv jiné užití než přehrání audiovizuálních záznamů pro osobní potřebu, zejména zhotovení rozmnoženiny a jakékoliv jejich šíření, je nepřípustné, a je porušením autorského zákona a v rozporu s trestněprávními předpisy.

autor: mrk
Spustit audio