Můžeme být vděční, že nám příroda sinice dala, říká světová autorita na boj s nimi

9. srpen 2017

Sinice studuje přes 30 let, vyčistil mimo jiné i Brněnskou přehradu, a teď bojuje proti sinicím po celém světě. Řeč je o vedoucím Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny Bohuslavu Maršálkovi, který byl hostem Magazínu Leonardo.

„Zdravotní rizika sinic přináší hlavně rekreační využití nádrží,“ uvedl expert. „Malé děti běžně při jednohodinovém koupání spolkne asi 2 deci vody. Mají také malou tělesnou hmotnost, takže množství toxinů na živou váhu je větší, a jsou tedy větší zdravotní rizika.“

Taková vnitřní expozice sinicím může člověku způsobit gastrointestinální problémy, mnohdy i několikadenní. „Mnohem častější je ale kontakt s kůži, zde jsou běžné vyrážky, alergie a další efekty na imunitní systém.“

„Sinice produkují imunosupresiva i imunotoxiny, takže efektů je hodně. Toxiny sinic zase působí na játra, ledviny srdce i kůži, ale i centrální a imunitní systém.“


„Jde o extrémně adaptabilní organismy, takže NASA mluví o čistírnách odpadní vody se sinicemi. Lze z nich také extrahovat velké množství biologicky aktivních látek od různých stimulantů až po virocidní látky. Ze sinice jsou patentovány látky proti HIV nebo proti herpesviru.“

Jak pozná člověk že jsou sinice ve vodě přítomné? „Vymyslel jsem kdysi test, dnes se mu na celém světě říká Maršálkův test. Do PET láhve dáte vodu, ve které se chcete koupat, počkáte 20 minut a jestliže se soustředí na hladině zelený kroužek biomasy, tak ve vodě jsou sinice.“

Nebylo by možné sinice nějak využít? „Vše záleží na tom, jaké sinice jsou pěstovány, v jakých podmínkách a jak je chceme využít,“ vysvětlil vědec.

„Zatímco plísně a bakterie jsou dnes prozkoumanou skupinou organismů, tak se říká, že tropické rostliny a sinice jsou stále velice zajímavá skupina organismů pro farmaceutické firmy. Jsou zatím velmi neprozkoumané a lze z nich izolovat zajímavé látky.“

Podle Maršálka bychom měli být vděční, že nám příroda dala tak houževnaté organismy jako sinice. „Například na pouštích dělají takové krusty, které brání odnosu písku a brání erozi. Na to jsou i patenty, kdy se pěstuje sinice na povrchu půdy a brání vodní erozi a větrné deflaci.“

Bránit sinicím se umíme, tvrdí Maršálek

I přes všechno možné budoucí využití sinic se jim také musíme umět bránit. „To můžeme mnoha způsoby. Třeba pracovat s mikropolutanty. Ale vnášet farmaka a pesticidy není něco, co bychom chtěli.“

„Další možností je sinice vyhladovět, vzít jim živiny. Bereme jim fosfor, to se ukazuje jako celosvětově využívaná strategie. Jako velmi účinná se také ukazuje regulace biotických stavů, například omezit množství ryb, které ryjí ve dnu, jako jsou kapr, karas, cejn, a které tak hnojí vodu.“

Sinice Oscillatoria

Expert vřele doporučil tzv. biotopová koupaliště. „Roky jsme pracovali na desítkách takovýchto lokalit a rozhodně platí, že je-li voda dobře udržovaná, tedy je-li dobře postavena regenerační zóna, kde se voda čistí, tak je udržena vysoká kvalita vody.“

„Dobře postavený koupací biotop má opravdu dobrou rovnováhu rostlin, bakterií a zooplanktonu, která udrží kvalitu vody na vysoké úrovni bez jakékoli chemie,“ shrnul Bohuslav Maršálek.

autoři: oci , ošv
Spustit audio