Mlži, dinosauři našich vod, pomalu mizí, varuje malakolog

17. březen 2016

Velevrub, škeble a perlorodka říční. To jsou druhy takzvaných velkých mlžů, které najdeme v českých vodách. Hrají ve vodních ekosystémech důležitou roli, vědci je dokonce nazývají ekosystémovými inženýry.

„Říká se jim někdy i klíčové druhy,“ uvedl v Magazínu Leonardo malakolog, tedy odborník na měkkýše Karel Douda.

Mezi tyto druhy patří i jiné skupiny než velcí mlži, společné ale mají to, že dokáží velmi efektivně proměňovat ekosystém.

„Asi nejvýraznější aspekt jejich života je ten, že jde o filtrátory. Filtrují vodu, tedy přesouvají část nerozpuštěných látek ve vodě jako je fytoplankton, bakterie a odumřelé organické látky do svého těla, kde je buď využívají jako zdroj živin, ale velkou část jich jen přesouvají do dna.“

Další významnou činnosti je i samotný pohyb mlžů ve dně. „Narušují tak strukturu dna, zvyšuje se tak přístup kyslíku, a tím pádem v říčním dně probíhají jiné procesy, než by tam běžely, kdyby mlži nebyli.“

Populační hustota velkých mlžů ale na našem území dlouhodobě klesá. „Zatímco dříve byly české vody mlžů plné, při současné situaci připadá v řece osídlené mlži například jen jeden exemplář na sto metrů čtverečních,“ upozornil malakolog.

Podle něj k úbytku mlžů přispívá hned několik faktorů: malá dostupnost potravy, znečištění a úprava vod a také úprava toků, jako je jejich napřimování nebo zpevňování dna.

Jaké dopady by vymizení velkých mlžů z českých vod přineslo? „Byla by to především obrovská ztráta z hlediska biodiverzity,“ tvrdí Douda.

Perlorodka říční

„Je to starobylá skupina, která vznikla asi před 200 miliony lety, jde tedy o organismy stejně staré jako dinosauři, a byla by obrovská škoda ztratit druhy s takovou historií vývoje.“

Dále by chyběl i jejich funkční význam. „V řekách najednou chybí filtrátoři a druhy, které obracejí dno, a tím se celé prostředí mění.“

„K funkční ztrátě vlastně už dochází: máme sice stejný počet druhů a zatím nedošlo k vyhynutí žádného druhu, ale populace jsou tak nízké, že leckde můžeme říct, že jsme je už ztratili,“ konstatoval úbytek mlžů nejen v našich vodách Karel Douda.

autoři: oci ,
Spustit audio