Miroslav Raab: Podivuhodná historie igelitu

15. leden 2013

Redaktor časopisu Vesmír Stanislav Vaněk a prof. Miroslav Raab budou hovořit o polymerních materiálech v širších souvislostech. Také připomenou letošní sté výročí narození profesora Otto Wichterleho.

Prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc., se narodil v roce 1938. Vystudoval fyziku pevných látek na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dizertaci o mechanické pevnosti hydrogelů obhájil v roce 1968 na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze. Mnoho let byl vědeckým pracovníkem Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, nyní je v důchodu. Nadále však spolupracuje se svým mateřským ústavem a také s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Technickou univerzitou v Liberci a Vysokou školou hotelovou v Praze. Kromě patentů a vědeckých publikací v mezinárodních časopisech uveřejnil řadu populárních článků v češtině a několikrát vystoupil v rozhlase a v televizi. Jeho úspěšná kniha Materiály a člověk, netradiční úvod do soudobé materiálové vědy, je stále aktuální.

Wichterlova aparatura ze stavebnice Merkur posloužila první přípravě kontaktních čoček

Zítra ve Vstupte!:

Dobrodružství kriminalistiky trochu jinak než na televizní obrazovce – o moderních vyšetřovacích vědeckých metodách v boji proti zločinu v zítřejším Vstupte!

Spustit audio

Více z pořadu