Miloslav Petrusek: Pohled do zrcadla našich životů

28. září 2012
Autorské Vstupte!

Dnešní Vstupte! je vzpomínkou na velkou osobnost české sociologie a zároveň i připomenutím, že prof. Miloslavu Petruskovi bude příští týden udělena letošní cena Nadace VIZE 97. Bohužel už jen in memoriam.

Miloslav Petrusek se narodil 15. října 1936 ve Zlíně a zemřel letos 19.srpna v Praze. Vystudoval filozofickou fakultu v Brně, obor filozofie - dějepis a po krátkém působení ve Zlíně odešel do Prahy, kde se od roku 1965 (s vynucenou přestávkou v 70. a 80. letech) věnoval sociologii, později jako univerzitní profesor Karlovy university.

V roce 1988 byl na základě konkurzu přijat jako vědecký pracovník do Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV, kde se znovu začal systematicky zabývat teoretickou sociologií. V roce 1990 byl habilitován docentem pro obor sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V témže roce byl zvolen poprvé předsedou Masarykovy československé sociologické společnosti.

Napsal několik odborných knih z oboru, mj. editoval Velký sociologický slovník. Zakládal novou Fakultu sociálních věd UK, kde byl v letech 1991-1997 dvakrát děkanem, později byl také prorektorem UK.

Miloslav Petrusek byl zahraničním členem Ruské akademie sociálních věd, Polské sociologické společnosti a také rytířem Řádu akademických palem Francouzské republiky. (Ve Francii znamená Akademická palma nejvyšší ocenění za pedagogickou činnost. Řád mohou obdržet i akademici z jiných zemí. Odměněni bývají především ti, kteří se významným způsobem zaslouží o rozvoj vztahů mezi oběma zeměmi.)

Prof. Miloslav Petrusek

Záznam pořadu najdete odpoledne v našem archivu.

K tématu si poslechněte také autorské Vstupte! prof. Miloslava Petruska...