Miloš Rejchrt: Šátky, škola, náboženství

10. září 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 00970799.jpeg

Mohou žákyně a studentky chodit do škol s takzvaným muslimským šátkem na hlavě?

Ve Francii nemohou, tam je zakázáno nosit nápadné náboženské symboly a oděvy, kterými by žáci manifestovali svou náboženskou příslušnost. Splývající rouška, zahalující vlasy a krk muslimských dívek, je výslovně uvedena jako příklad nedovolené náboženské manifestace.

V České republice zákon odpověď na tuto otázku nedává, a snad to ani není třeba, neboť co je vhodné a nevhodné oblečení do lavice, to si každá škola může do značné míry stanovit vnitřním školním řádem. Možná se časem ukáže, že volnost vede spíše ke zmatku než k pluralitě a bude nutné řešit otázku odívání žactva a studentstva zákonem.

V každém případě bych se ale přimlouval, aby způsob odívání či nošení osobních ozdob ve školách byl pojednáván bez jakýchkoli zmínek o náboženství. Však Češi a Češky, včetně aktivních křesťanů, vnímají odívání své i svých dětí převážně jako věc módy, vkusu, praktičnosti, ekonomických možností.

Panuje shoda, že jak kdo chodí do školy oblečen, je rozhodnutí rodičů, a jestli někdo přikládá oděvu náboženský obsah, je to jeho věc.

Ovšem škola není holubník, na tom se také shodneme. Má svá pravidla a řády, do tělocvičny se nehodí v obuvi s tmavými podrážkami a do třídy s kloboukem, když se předepisuje hlava bez pokrývky. Dovolávat se v této věci respektu k náboženské příslušnosti je mimoběžné.

Šátek na hlavě ovšem může zůstat, pakliže školní řád, vytvořený na základě konsenzu rodičů a pedagogů, stanoví, že zahalování vlasů a krku dospívajících dívek výuce nevadí, zatímco odhalování jiných partií těla vadí.

Co odhalovat a co zahalovat, jaká má být délka sukní, hloubka výstřihů a přiléhavost triček ve škole 21. století, to není psáno ani v Koránu, ani v Bibli, na tom se musíme a většinově shodnout, hledat a nacházet pro tu kterou úpravu, třeba pro školní uniformy, srozumitelná a přijatelná zdůvodnění, a vystříhat se přitom odkazů na náboženství, ať již přejných či polemických.

Ostatně soudím, že šátek na hlavách žákyň naši kulturu neohrožuje, neboť oděvní kulturu ve školách jsme doposud žádnou nevypěstovali. Možná je načase s ní začít.

autor: Miloš Rejchrt
Spustit audio

Více z pořadu