Metan na Marsu není známkou života

1. červen 2012
Marsovský terén, ilustrační foto

Zdrojem metanu na Marsu jsou zřejmě meteority bohaté na uhlík. Vyplývá to z experimentů s Murchinsonovým meteoritem.

Před 9 lety vědci objevili, že v atmosféře Marsu se nachází metan. Tento plyn má v marťanských podmínkách krátkou životnost. Bylo tedy zřejmé, že na povrchu planety nebo těsně pod ním musí být nějaký zdroj, který metan do atmosféry doplňuje. Navíc se zdálo, že výskyt metanu podléhá sezonní variabilitě a je vázán na určité oblasti. Na Zemi metan vzniká především v biologických procesech. Pro mnohé tak výskyt metanu na Marsu signalizoval, že na „Rudé planetě“ mohou existovat mikroorganismy, které produkují metan. Jiní v něm spatřovali výsledek geologických procesů.

Nabízel se však ještě další možný zdroj: uhlíkaté meteority a prach, který se z nich uvolňuje během jejich vstupu do atmosféry Marsu. Z nich se metan mohl uvolňovat působením ultrafialového záření, ale většina odborníků to pokládala za zanedbatelné. Zvrat přineslo nové zkoumání Murchinsonova meteoritu (typ uhlíkatého chondritu), který má podobné složení jako většina meteoritů na Marsu. Vzorek meteoritu mezinárodní tým vědců vystavil množství UV záření srovnatelného s tím, jaké dopadá na povrch Marsu, který na rozdíl od Země nechrání ozonová vrstva. Po ozáření se z meteoritu uvolnilo značné množství metanu.

Experimenty také naznačují, že na uvolňování metanu z meteoritického materiálu má vliv teplota, která se na Marsu pohybuje od – 143 stupňů Celsia na pólech po 17 stupňů na rovníku. Čím je vyšší, tím víc metanu vznikne.

Zdroj: Science Daily, Nature

autor: redakce ČRo Leonardo
  • Věda
  • Mars
  • život
  • metan