Mayský chrám vodního boha v Belize

Vědci sbírali vzorky dřeva, aby uhlíkovou datací zjistili stáří kmenů na dně nádrže v Cara Blanca
Vědci sbírali vzorky dřeva, aby uhlíkovou datací zjistili stáří kmenů na dně nádrže v Cara Blanca
Mayové přicházeli k přírodním vodním nádržím s obětmi bohu deště Chaakovi především v dobách, kdy bojovali s ničivým suchem a jejich civilizace čelila kolapsu.

V lokalitě Cara Blanca v Belize narazili vědci na zbytky malé stavby, jež kdysi stála na samém okraji přírodní vodní nádrže, tzv. cenote. Další průzkum odhalil, že šlo o místo pro obětování bohu deště Chaakovi. Staří Mayové tu zřejmě před dvanácti staletími přinášeli oběti i zlým démonům z podsvětí.

Tým pod vedením archeoložky Lisy Lucerové z University of Illinois při průzkumu svatyně zjistil, že sem přicházeli poutníci z blízka i z daleka, aby tu obětovali nádoby a kamenné nástroje. Keramika, která se našla jak ve zbytcích svatyně, tak i na dně až šedesát metrů hlubokého cenote, nesla motivy odkazující na kult vody. Nádoby, především pak malé džbánky, byly zdobené motivem vlnek. Některé nádoby byly pomalovány motivy jaguára, kterého Mayové rovněž spojovali s podzemím a vodou.

Keramika pocházela z různých oblastí a to dokládá, že Cara Blanca byla ve své době významným centrem kultu boha deště. Zajímavé je, že svatyně byla vystavěna z kamene nalámaného v samotném cenote. Mayové měli ve zvláštní oblibě horniny, které obsahovaly fosilie pravěkých živočichů. Ty se ve zborcených zdech chrámu v Cara Blanca rovněž našly a měly zřejmě dodat prováděným rituálům na účinnosti. Lucerová a její spolupracovníci referují o svých objevech ve studii, která je připravena k publikování v časopise Cambridge Archaeological Journal.

Socha boha Chaaca - mayského boha deště, blesků a bouře

Detailní rozbor nálezů obětin odhalil, že svatyně boha Chaaka zažívala období klidu, jež se střídala s obdobími horečného ruchu. Frekvence obřadů se ve svatyni zjevně zvyšovala v dobách, kdy Mayové čelili ničivým suchům. Analýzy stalagmitů odhalily, že někdy kolem roku 660 byly srážky ve Střední Americe poměrně vydatné. Mayům přinesl dostatek vody prosperitu a jejich populace se prudce rozrůstala. Když pak kolem roku 800 nastala silná sucha, destabilizovalo to celou mayskou společnost. Pozice králů mnoha městských států byla najednou krajně nejistá a mnozí z nich podlehli povstáním nebo útokům sousedů. V těchto rušných dobách se silně rozmohl kult boha deště Chaaka. Lidé mu přinášeli oběti do jeskyní a k přírodním vodním nádržím.

Cenote a podzemní prostory byla v mayské mytologii považovány za vstup do podsvětí a hrály v náboženství Mayů významnou roli. V mayském městě Caracol byl například nevětší pyramidový chrám vystavěn nad ústím jeskyně, na jejímž dně se nacházela přírodní vodní nádrž a vytékala z ní do podzemí řeka. Vědci předpokládají, že jeskyně, vodní nádrž i podzemní řeka tvořily nedílnou součást svatyně. Zatím vědci nenarazili v Cara Blanca na důkazy o lidských obětech. Z jiných mayských sídel jsou ale takové oběti známé.

Zdroj: National Geographic, Scientist at Work, University of Illinois, Wikipedia - Cenote