Materiál podobný korálům může pomoci čistit oceány

22. květen 2016

Čínští vědci vyvinuli umělý materiál, jehož složení odpovídá přírodním korálům a jehož nanostruktury mohou pohlcovat jedovaté těžké kovy z oceánu.

Přírodní korály pohlcují těžké kovy z oceánu v poměrně velké míře, což ovšem zároveň způsobuje jejich úhyn. Tato jejich vlastnost však přivedla čínské vědce na myšlenku vytvořit umělé korály, které by měly stejnou schopnost, tedy čistit oceán od těžkých kovů.

Během průmyslových nebo výrobních procesů dochází k uvolňování např. rtuti a olova do světových vod. Tyto prvky pak mají na svědomí úhyn různých biologických druhů, avšak přes potravu získávanou z moře mohou nakonec ohrozit i fyzické nebo psychické zdraví člověka.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace se taková újma může týkat až 1.7 promile dětí z populace, která je potravně závislá na rybolovu.

Podle studie zveřejněné v časopise Journal of Colloid and Interface Science výzkumníci z čínské Anhui Jianzhu University vytvořili syntetické nanostruktury podobné korálům. Tento materiál využívá oxidu hlinitého k vázání rtuti z okolní mořské vody. Oxid hlinitý byl používán k podobným čistícím účelům již v minulosti, a to zejména v práškové či nanočásticové formě nebo v podobě dutých trubek.

Čtěte také

Tyto struktury se ovšem během absorpce těžkých kovů rychle shlukovaly nebo zanášely, což podstatně zmenšovalo jejich účinnost resp. účinný povrch. Nové pórovité struktury na bázi zvlněných nanodestiček však připomínají umělé korály nebo umělé mořské houby. Jejich povrch je proto mnohem větší a pohlcování kovů z vody je tedy citelně efektivnější.

“Umělý korál” tak byl během testů schopen z vody absorbovat asi dva a půlkrát více rtuti než předchozí struktury vytvořené z oxidu hlinitého.

Podle vedoucího autora studie Xianbiao Wanga skýtají umělé materiály podobné korálům obecně velký aplikační potenciál. Navíc korály samotné mají velký význam pro život mnoha biologických organismů, které je obývají, resp. ekosystémů v mělkých vodách.

Australský designér Alex Goad z Melbourne proto vytvořil modulární systém pro stavbu umělých koralů, jenž trochu připomíná stavebnici LEGO. Tento systém se nazývá Modular Artificial Reef Structure (MARS) a skládá se z keramických nebo betonových dílů, které mohou dohromady vytvořit jakýsi umělý korálový útes.

Zdroje: Popular Science, Laboratory equipment, Journal of Colloid and Interface Science, EurekAlert, Science Direct

autor: Pavel Vachtl
Spustit audio