Máte zkušenosti s hipoterapií a znáte její výhody?

1. říjen 2015

Hipoterapie, neboli léčebná rehabilitace s využitím koně, patří nebo by ráda patřila k léčebným metodám s přesnými pravidly léčby.

Centrum hiporehabilitace Mirákl je sdružení, které vzniklo s cílem rozvoje teoretických znalostí i praktických dovedností v oboru hiporehabilitace.

Je spolupracujícím pracovištěm s biomechanickým oddělením FTVS UK a s Univerzitou Jana Amose Komenského.

Uznání hipoterapie by řadě odborníků, kteří tuto praxi provozují, i jejich klientům výrazně ulehčilo. Dnes ji totiž může provozovat téměř kdokoliv, kdo má koně, aniž by věděl, jak rehabilitaci provádět.

Co všechno hipoterapie nabízí? Jak její fyzioterapeuti pracují? Pro koho je tato léčebná metoda vhodná? Jak složité je získat patřičná povolení a co všechno to obnáší? Jaké zkoušky musejí mít koně?

Hostem Patricie Stouhalové byla ve čtvrtek 1. října 2015 fyzioterapeutka Kateřina Čapková z Centra hiporehabilitace Mirákl.

autor: pst
Spustit audio