Markéta Křížová: Kolaps indiánských říší?

Vstupte!
Vstupte!

Redaktor časopisu Vesmír Stanislav Vaněk a doc. PhDr. Markéta Křížová, PhD., autorka textu o zhroucení domorodých civilizací Ameriky v knize „Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur“ budou hovořit nejen o konci říše Inků, Mayů a Aztéků.

Doc. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D., vystudovala historii a etnologii na Filozofické fakultě UK v Praze a nyní působí jako docentka ve Středisku ibero-amerických studií. Zabývá se indiánskými kulturami Nového světa a koloniálními dějinami Ameriky, především vztahy původních obyvatel a Evropanů, formováním synkretických kultur na území Nového světa a také dopady setkání s americkou realitou na evropské vnímání sebe sama.

Lanzón, granitová skulptura v podzemí nejstarší peruánské kamenné pyramidy

Vydala odbornou monografii Ideální město v divočině (2007), věnovanou katolickým a protestantským misiím na americkém území, a The Strenght and Sinews of this Western World… (2008), v níž analyzovala problém moderního otroctví, a dále popularizační knihy Aztékové (2005), Inkové (2006), Mayové (2011), Haiti (2009) a Nikaragua (2011). Kromě mnoha dalších odborných publikací a aktivit byla kurátorkou výstavy Prokletí zlata: 1000 let zlata inků (2008–2011, Praha, Brno, Vídeň).

Zí­tra ve Vstupte!:

Co všechno do kategorie technických, průmyslových a industriálních památek spadá? Kolik takových památek na území České republiky máme? Jak je možné je zapojit do života současné společnosti? V premiéře pořadu Vstupte! 14.2. 2013 bude od 11 hodin odpovídat ing.arch. Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu.