Manětín je pod věčnou ochranou duchovního Wonky. A pokládám ho za světce, říká historik umění Preiss

4. květen 2023

Šest let druhé světové války popsal ve svých denících manětínský děkan František Wonka. Nepříliš známý text přibližuje, jak se válečná léta odrazila v životě obyčejných lidí na českém venkově. O děkanu Wonkovi a jeho deníku hovoří a ukázky z něj komentuje historik Pavel Suk.

František Wonka se narodil v Úpici v roce 1900 v rodině tkalce a po studiích německého klášterního gymnázia v Broumově byl přijat do pražského kněžského semináře. Jako mimořádně nadaného jej vyslali ke studiím do Říma.

František Wonka s rodiči před rodným domem v Úpici

Na kněze byl vysvěcen v roce 1924. V červnu 1925 se vrátil do Československa a v září nastoupil jako kaplan do děkanského chrámu sv. Jana Křtitele v Manětíně u Plzně, kam si jej vyžádal majitel panství v Manětíně hrabě Jan Lažanský. Po čtyřech letech byl v Manětíně jmenován děkanem; bylo mu třicet let a v Manětíně zůstal do konce života.

Mezi roky 1938 až 1945 si vedl deníky, ve kterých zaznamenával život v Manětíně v letech druhé světové války. Popisuje v nich všední život, ekonomické a zásobovací problémy, ozvěny války na venkově, zapsal si i množství dobových vtipů.

Pod věčnou ochranou děkana

František Wonka před hlavním oltářem děkanského kostela v Manětíně

Díky Wonkovým zápisům víme, jak reagovali lidé nejen na připojení českého pohraničí k nacistickému Německu, ale také na okupaci zbytku Československa, na deportace místních Židů do vyhlazovacích táborů, na přepadení Sovětského svazu, na heydrichiádu – a nakonec i na obsazení jihozápadního cípu republiky americkou armádou v květnu 1945.

Wonkovy záznamy byly péčí historika Pavla Suka vydány knižně pod názvem Doba zkoušek a naděje v roce 2011; kniha má úctyhodných 672 stran.

Ani po válce se Wonka nevyhnul střetu s totalitou: za to, že koncem června 1949 přečetl věřícím z kazatelny pastýřský list, objasňující snahy komunistického režimu ovládnout katolickou církev (list je známý jako Hlas československých biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky), byl od července do října 1949 nezákonně internován na několika místech v Čechách; nakonec byl ale propuštěn a směl se vrátit do kněžské služby.

V Manětíně pak sloužil až do roku 1967, kdy zemřel. Pohřben byl na hřbitově u sv. Barbory v Manětíně, obřady před více než tisícovkou přítomných vykonal biskup a apoštolský administrátor pražské arcidiecéze František Tomášek.

Kardinál František Tomášek při pohřbu Františka Wonky

Pater Wonka byl autorem řady spisů o regionální historii, byl jedním ze spoluzakladatelů Kruhu přátel Manětínska, spoluzakládal i manětínské vlastivědné muzeum, zajímal se o archeologické výzkumy v okolí. Historik umění Pavel Preiss o Wonkovi řekl: „Manětín je pod věčnou ochranou tamního děkana Františka Wonky, jehož pokládám za světce.“

Není bez zajímavosti, že pater Wonka byl prastrýcem Jiřího a Pavla Wonkových, odpůrců komunistického režimu v 80. letech.

autor: David Hertl
Spustit audio

Související