Malované kláštery

22. září 2010

Malované kláštery jižní Bukoviny se nacházejí v severozápadním cípu rumunského Moldavska a jsou právem považovány za umělecké klenoty východní Evropy. Byly zakládány v 15. a 16. století jako centra pravoslaví v oblasti ohrožované výboji převážně tureckých nájezdníků. Malované kláštery

Klášterní areály jsou harmonicky zasazené do přírodní scenérie karpatských lesů a poutají jedinečnou krásou fresek umístěných na vnějších zdech chrámových staveb. Všechny jsou byzantského původu, zároveň však odrážejí vlivy místního lidového umění a mytologie. Nápad ozdobit kostely malbami biblických příběhů byl motivován snahou panovníků oslovit převážně negramotné obyvatelstvo horských vesnic. Byť se toho o konkrétních umělcích ví jen málo, je jisté, že šlo o pravé mistry. Vypovídá o tom jak krása tak i trvanlivost jednotlivých maleb.

Pokud zavítáte do jižní Bukoviny, máte možnost v rámci relativně malého teritoria navštívit několik klášterních areálů. V Sucevici naleznete jedinečný výjev Jákobův žebřík a nádherný obraz Rodokmen Kristův. Nejucelenější sbírku nástěnných maleb najdete v klášteře Moldovica. Další pak v Putně nebo Humoru. Zřejmě nejkrásnějšími freskami se však pyšní Voronet, kde je k vidění velkolepý výjev Posledního soudu.

O malovaných klášterech jsme hovořili v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru 10.4.2009.

autor: Petr Slinták
Spustit audio