Magazín Leonardo – Civilizace

Věnceslav Černý: Husité obléhají Karlštýn
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Věnceslav Černý: Husité obléhají Karlštýn

Představa husitského vojska pro většinu lidí začíná i končí obrazem průvodu prostých lidí kolem vozů, kteří jsou vybaveni typickými husitskými zbraněmi od okovaných cepů, přes řemdihy, sudlice až po palcáty. Taková představa je přitom pravdivá jen z části.

Magazín Leonardo Civilizace tentokrát věnujeme polním vojskům husitů, pro které se válka stala řemeslem. Na jedné straně najdeme vojsko vycvičené Janem Žižkou ve východních Čechách, na straně druhé máme vojska kolem nově vzniklého Tábora. V čem všem byla jiná? Jak takové vojsko fungovalo, cestovalo, bojovalo? Nejen o tom si budeme povídat s Robertem Novotným, jedním z editorů monografie Husitské století, v premiéře 27. února ve 21:40.

Husitská akademie

V Husitském muzeu v Táboře i v letošním roce pokračuje cyklus přednášek. Nejbližší bude patřit českým poutím do Kostnice k památce Husově. Vaším průvodcem bude PhDr. Bohdan Zilynskyj z FSV a Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Přednáška se koná 5. března od 17:30 v budově muzea na náměstí Mikuláše z Husi 44.

Drahé kameny starověkých civilizací

Závěrečné setkání s RNDr. Ivanem Mrázkem nad knihou Drahé kameny starověkých civilizací věnujeme jedné z andských civilizací.