Magazín Leonardo - Civilizace

12. prosinec 2014

Od filozofie k historii

Jaký zájem je o myšlenky Jana Patočky v zahraničí? Na co si musí dávat pozor historici při sestavování atlasů měst? Nejen na tyto otázky budeme odpovídat v aktuálním Magazínu Leonardo Civilizace, kdy se vrátíme k letošním cenám Akademie věd České republiky.

Každoročně ceny získávají vědci za vynikající výsledky velkého vědeckého významu, dosažené při řešení vědeckých úkolů i při řešení grantových, programových a mezinárodních projektů financovaných AV ČR. Současně jsou oceňováni také vědečtí pracovníci do 35 let, kterými akademie upozorňuje na jejich vynikající výsledky. V magazínu se zaměříme na oblast humanitních a společenských věd. V rozhovoru s doc. Karlem Novotným připomeneme práce věnované osobnosti a myšlenkám Jana Patočky.
S Mgr. Evou Chodějovskou představíme problematiku zpracování kartografických a ikonografických pramenů.

Život je tvrdý

„Život je tvrdý, ten se nemazlí a za jedno pohlazení Ti dá deset ran. Zvykni si na to raději hned, ale nepodávej se tomu - rozhodni se s ním bojovat. Měj odvahu a jasné cíle a zvítězíš i nad životem." Citátem z dopisu Milady Horákové dceři Janě můžeme připomenout nejen blížící se 25. prosinec, kdy se Milada Horáková narodila, ale především novou knihu Michaely Košťálové, kterou krátce zalistujeme.

Seriál: Rituály a slavnosti pozdního středověku

Hledat souhru mezi materiálnem a duchovnem by bylo asi stejně pošetilé, jako chtít, aby mezi černou a bílou nebyl tak intenzivní rozdíl. Spory o manželství mezi aristokracií a církví zkrátka musely přijít, protože jejich vidění sňatku bylo od počátků odlišné. Ostatně mnohé napoví další pokračování seriálu s Martinem Nodlem.

Poslouchejte Magazín Leonardo v pátek 12. prosince ve 21:40.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio