Magazín Leonardo - Civilizace

Lucemburkové - vyobrazení císaře Jindřicha VII., Jana Lucemburského a Karla IV. v jihlavském rukopisu Zbraslavské kroniky
Lucemburkové - vyobrazení císaře Jindřicha VII., Jana Lucemburského a Karla IV. v jihlavském rukopisu Zbraslavské kroniky

Kroniky jako historický pramen

V letošním roce uplynulo 700 let od úmrtí prvního autora Zbraslavské kroniky - Oty Durynského. Historický ústav AV ČR, Státní oblastní archiv v Praze a Národní muzeum uspořádali na Zbraslavském zámku kolokvium s názvem Kroniky jako historický pramen. Jaké literární zdroje byly pro Zbraslavskou kroniku využity? Do jaké míry jsou kroniky pro historiky významným zdrojem informací? Jak se proměňovalo chápání Zbraslavské kroniky napříč staletími? Jak se liší přístup středověkého a dnešního obecního kronikáře? Nejen na tyto otázky bude odpovídat Magazín Leonardo Civilizace s premiérou 19. září ve 21:40.

Malá vzpomínka

20. září uplynou dva roky od nečekané smrti prof. Tomáše Durdíka, významného archeologa a kasteologa, který svůj život zasvětil hradní architektuře, hmotné kultuře vrcholného a pozdního středověku i ochraně národního kulturního dědictví. Mnohokrát byl hostem ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo, ať už šlo o krátké rozhovory shrnující aktuální události, dokumenty jako Hrady mlčí o pomoc o Novém hradu u Kunratic či Hrady Václava IV., přednášky, seriál Po stopách středověkých hradů a tvrzí nebo videozáznam z archeologického výzkumu v Kamýku nad Vltavou.

Prof. Durdík byl výraznou osobností uznávanou na mezinárodním poli mezi odbornou veřejností i laiky. Za své mimořádné úsilí věnované vědecké práci i za svou osobní účast při ochraně památek střední Evropy byl před třemi lety oceněn cenou Europa Nostra.

Tomáš Durdík

Před čtvrtstoletím

V seriálu se s Jiřím Sukem z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR vrátíme k listopadu 1989, tentokrát se zaměříme na období od 23. do 25. 11. Zvukové ukázky nám připomenu probíhající demonstrace i mimořádné zasedání ÚV KSČ. Chybět nebude ani záznam z největší manifestace v dějinách naší země, kdy se na Letné sešel jeden milion lidí.