Luboš Kohoutek: Lovec komet

Luboš Kohoutek
Luboš Kohoutek
0:00
/
0:00
Nedávno převzal v Praze nejvyšší ocenění České astronomické společnosti - Nušlovu cenu - významý český astronom, RNDr. Luboš Kohoutek. Jeho práci, popisu a sledování planetárních mlhovin, objevu, který mu změnil celý život a planetkám, které ještě nemají své jméno, věnujeme dnešní Vstupte!.

Dr. Luboš Kohoutek se narodil v roce 1935 v Zábřehu na Moravě, astronomií se zabýval od mládí. Po maturitě vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a poté astronomii na Matematickofyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po několika letech strávených v Astronomickém ústavu ČSAV odjel na stáž na observatoř v Hamburku. Po sovětské invazi se v roce 1970 rozhodl v Německu zůstat, na observatoři získal místo vědeckého pracovníka. V letech 1974 až 2003 strávil přes 220 pozorovacích nocí na Jižní evropské observatoři v Chile. V mezinárodních vědeckých časopisech publikoval 224 odborných prací, které získaly téměř 1800 citací.

Luboš Kohoutek se proslavil především v roce 1973, kdy objevil jednu z nejjasnějších komet minulého století. Proslul také výzkumem planetárních mlhovin. V roce 1967 vydal spolu se svým školitelem docentem Lubošem Perkem vůbec první generální katalog planetárních mlhovin, který patří mezi nejcitovanější díla českých astronomů 20. století.

Kometa Kohoutek - jedno z českých jmen na obloze

Přestože je oficiálně v důchodu, stále se věnuje výzkumné činnosti. V posledních letech se zabývá také úvahami o vlivu člověka na zhoršující se stav atmosféry a biosféry na Zemi, před třemi lety na toto téma vydal knihu. V roce 1995 byl jmenován čestným členem České astronomické společnosti a roku 2004 získal cenu Česká hlava. Letos k jeho oceněním přibyla nejvýznamnější cena ČAS – tzv. Nušlova cena udělovaná za významnou celoživotní práci v oboru.

Zítra ve Vstupte!

20. listopadu 2010 bude Planetáriu hl.m.Prahy rovných 50 let. Okamžik prvního otevření připomeneme reprízou rozhovoru z prosince 2006, kdy pozvání do pořadu Vstupte! přijal Ing. Marcel Grün, ředitel Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy.