Listopad 1992 – konec státu odhlasován. Zemřel Dubček a domlouvalo se rozdělení federace

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Václav Klaus 1990

Dne 25. listopadu je ve Federálním shromáždění konečně odhlasován „konec federace“ – Československo přestane existovat o půlnoci na rozhraní Silvestra 1992 a Nového roku 1993.

Stálé pnutí mezi českou a slovenskou politickou reprezentací (a také uvnitř české politické reprezentace, slovenská byla daleko monolitnější) vedlo k tomu, že ke schválení ústavního zákona o zániku federace tehdejším Federálním shromážděním, tedy československým parlamentem, došlo až na konci listopadu 1992.

K tomuto zásadnímu historickému okamžiku přinášíme tři ukázky: vyhlášení výsledků hlasování, bezprostřední reakci posledního federálního premiéra Jana Stráského a rozhlasový komentář z následujícího dne. Federální parlament pak přestal fungovat současně se zánikem Československa.

V obou nástupnických státech se sice v posledních měsících před rozchodem vedla diskuze o tom, že by poslanci Federálního shromáždění mohli ve svých zemích vykonávat funkci druhé komory parlamentu (tu první by přejaly příslušné národní rady), ale tento postup nakonec nebyl zvolen.

V České republice, kde se ustavení druhé parlamentní komory stalo součástí nově přijaté ústavy, proběhly první senátní volby až v roce 1996, zatímco slovenská strana zůstala u jednokomorového parlamentu.

Alexander Dubček a Václav Havel na tribuně na Letné

Dubčekova nehoda

Další důležitou vnitropolitickou událostí bylo úmrtí Alexandra Dubčeka – v letech 1968 až 1969 prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa a v roce 1969 a znovu v letech 1989 až 1992 předsedy Federálního shromáždění. Dubček zemřel na následky zářijové automobilové nehody 7. listopadu 1992.

K tomu přinášíme ukázku z komentáře publicisty Pavla Tigrida, který si všímá nekrologu Vasila Biľaka – Dubčekova původně spolupracovníka a po roce 1968 zásadního protivníka a předního normalizátora.

Rozbouřenou společenskou atmosféru dělení státu připomíná ještě rozhovor se smíšenou rodinou důstojníka československé armády – Slovákem působícím dlouhodobě v Čechách a jeho českou manželkou.

Nedořešenou minulost reflektuje anketa ke třetímu výročí listopadu 1989, složitou přítomnost pak komentář Ivana Foustky, zatímco různé varianty budoucnosti nástupnických států ukázky ze společné diskuze redaktorů Československého rozhlasu a Svobodné Evropy.