Lidská práva pro roboty? Evropská unie chystá právní statut tzv. umělé osoby

13. duben 2017

Evropská komise chystá právní úpravu zaměřenou na umělé bytosti. Nastal skutečně čas přiznat robotům a další autonomním strojům právní subjektivitu?

„Evropská unie robotům status umělé osoby určitě přizná, a určitě to bude nejdříve autonomním automobilům,“ uvedla v Magazínu Leonardo právnička Alžběta Krausová z Akademie věd České republiky.

V podstatě by mělo jít o zavedení několika pravidel. „První by bylo povinné pojištění pro tyto roboty, aby bylo z čeho hradit škodu, kterou způsobí. Dalším pravidlem by mělo být zavedení jednotného identifikačního čísla, aby byla možnost jednoznačně určit, který robot škodu způsobil.“

Třetím pravidlem musí být průhlednost a interoperabilita software robotů. „V případě, kdy dojde ke škodě, měli bychom být schopni dohledat, jak došlo k chybě a upravit software pro další roboty, aby k této chybě už nedocházelo.“


„Co se týče inteligence, tak myslím, že umělá inteligence už lidskou mysl brzy překoná, respektive už tak činí v mnoha oblastech. Dokáže psát knihy a malovat obrazy. Nelze ale říct, že by zatím nějaký robot nebo umělá inteligence pochopila sociální sféru jako ji chápeme my. Umělá inteligence se formuje odlišně: není součástí společenské komunity jako člověk, ale učí se řešit konkrétní úlohy.“

Podle právničky je potřeba rozlišit dvě základní polohy, jak právo bude vnímat robota. „Například automobil má takový software, který vás doveze na nějaké místo, ale nejde o tzv. silnou inteligenci, která by byla schopná přemýšlet ve více polohách.“

„Takové auto musí někdo zastupovat před soudem, většinou osoby zainteresované jako jejich výrobci nebo majitelé, kteří budou mít zájem prokázat, že nedošlo k žádné chybě na jejich straně, a tím pádem nebudou muset hradit peníze ze zmíněného pojištění,“ vysvětlila Krausová.

Druhá poloha se týká právě silné umělé inteligence a je nejčastěji spojována s robotem, který vypadá jako člověk. „Předpokládáme, že v určité chvíli se dostane do bodu sebeuvědomění a také možnosti trpět. V tu chvíli je možné, že bude mít podobná oprávnění.“

„Jde o to, co jednou roboti dokážou, ale také jak je společnost bude vnímat. Nemyslím si, že půjde o ten moment, kdy se nám stroje budou rovnat, ale okamžik, kdy je nebudeme vnímat jako stroje, ale jako něco na naší úrovni. A s ohledem na naše vlastní cítění budeme chtít, aby se dokázali bránit a byli nám rovnocennými partnery v komunikaci i v právním světě,“ shrnula legislativní výhledy umělých osob Alžběta Krausová.

Spustit audio