Lidé vládli ohni už před milionem let

Oheň, ilustrační foto

Předkové moderního člověka využívali oheň o 300 000 let dříve, než se dosud soudilo. Naznačují to nálezy z jihoafrické jeskyně Wonderwerk.

Schopnost ovládat oheň byla v evoluci člověka jedním z bodů obratu. Lidem přinesla lépe stravitelnou potravu i možnost bránit se šelmám. Důležité bylo i sdružování lidí kolem zdroje tepla, které podporovalo rozvoj komunikace a sociálních vazeb. Určit datum, kdy lidé začali ovládat oheň, je však ošemetné. Stopy ohně neodolávají času tak dobře jako kamenné nástroje a pokud už se najdou, je otázkou, jestli šlo o požár, který zapálil blesk, nebo o oheň, který udržovali předkové člověka. Nejčastěji akceptovaným nejstarším dokladem ovládání ohně jsou nálezy z Izraele, jejichž stáří se pohybuje mezi 700 000 a 800 000 lety.

Toto datum se však může posunout ještě hlouběji do minulosti. Tým vědců z Torontské univerzity a Hebrejské univerzity identifikoval mikroskopické zbytky zuhelnatělých kostí a spáleného dřeva v sedimentech z jeskyně Wonderwerk. Našly se vedle zvířecích kostí a kamenných nástrojů ve vrstvě, která je stará asi 1 milion let. Spálený materiál se nachází asi 30 metrů daleko od vchodu do jeskyně a ani jeho struktura neodpovídá tomu, že by vznikl při požáru nebo jej do jeskyně zanesl vítr či voda. Nejlepším vysvětlením je podle vědců to, že oheň přinesli do jeskyně lidé Homo erectus. Některé další nálezy z jeskyně Wonderwerk naznačují, že jej používali k přípravě jídla. Tomu by odpovídala i jejich anatomie. Homo erectus měl relativně malé stoličky, které se víc hodily ke zpracování vařené než syrové stravy.

Prostor před jeskyní Wonderwerk

Zdroj: PNAS, Science Daily