Libor Dvořák: Ruský prezident Putin pronesl své 14. poselství o stavu země

Vladimir Putin při poselství o stavu země
Vladimir Putin při poselství o stavu země

K rozhodnému průlomu, k dlouhodobému růstu a ke zvýšení kvality života obyvatel Ruska dnes v parlamentním poselství o stavu země vyzval ruský prezident Vladimir Putin.

Za hlavní nebezpečí označil technologické zaostávání země, které vede k úniku mozků a v konečném důsledku až ke ztrátě svrchovanosti.

Poselství o stavu RF, přednášené oběma komorám Federálního shromáždění, se tentokrát přestěhovalo z pompézního, zlatem obtěžkaného Georgijevského sálu Kremlu do výstavní síně Manéž. Ta je sice taky těsně vedle kremelských hradeb, ovšem zvenčí.

Hlavní důvod tohoto přesunu byl ten, že se tam vejde víc lidí a kromě poslanců a senátorů tedy bylo možné pozvat i četné další hosty, kupříkladu šéfy územních subjektů RF. Jako ještě podstatnější se však jeví úvaha, že Putin chtěl najednou být demokratičtější, blíž lidu, než když sedí za branami historického sídla ruských gosudarů.

Bez ohledu na obsah jeho dnešní řeči, která se neměla jako jindy obracet hlavně k politickým elitám, ale spíše k řadovým občanům, je zcela evidentní, že právě toto poselství bylo velmi integrální součástí Putinovy volební kampaně-nekampaně: do debat s dalšími doslova pidiprotikandidáty nechodí a tváří se, že ho to nezajímá. Což je nejen v rozporu se zákonem, ale zcela elementárně lidsky neslušné.

Dokud bude v Rusku u moci Putin

Jenže když Putin něco nechce, tak to prostě nemusí. Tím spíš, že druhý z osmi uchazečů o ruský prezidentský úřad, kandidát komunistů Pavel Grudinin, má v této chvíli necelých 7 procent voličských preferencí, což rovnou signalizuje, že výsledek může být jen jeden – drtivé Putinovo vítězství. K tomu by ovšem Kreml rád přidal co nejsilnější mandát staronového prezidenta, vyjádřitelný nejméně 70 procenty voličskou účastí a nejméně 70 procenty hlasujících právě pro Vladimira Vladimiroviče.

Libor Dvořák

Běžným termínem pro toto poselství, na něž ostatně pamatuje i ruská ústava, je prosinec. Že je Putin tentokrát pronesl až 1. března, samozřejmě kritizuje opozice a Javlinského strana Jabloko prezidenta upozornila, že činit z podobného státnického aktu součást vlastní předvolební kampaně je protiústavní. Ústřední volební komise byla mnohem shovívavější a konstatovala, že z hlediska zákona je vše v pořádku.

Již 24. poselství ruského prezidenta parlamentu, z toho 14. Putinovo, zkrátka nijak významně nepřekvapilo. To se týká i stále častějšího zbrojního harašení: Putin dnes v tomto projevu mimo jiné prezentoval široký rejstřík nových strategických zbraní, které podle něj žádná jiná armáda na světě nemá. Informaci, doprovázenou působivou velkoplošnou projekcí, prezident doprovodil tvrdou kritikou zbrojních ambicí Spojených států, které podle něj veškeré ruské návrhy na dohodu ignorují. Proto Rusko vyvinulo raketu s jaderným pohonem.

Pokud někdo čekal, že by ruský prezident svého poselství využil taky k nějakému pozitivnímu vzkazu zbytku světa, nedočkal se. Ostatně jak to říká jeden anonymní respondent skvělé knihy Michaila Zygara Všichni muži Kremlu: Dokud bude v Rusku u moci Putin, nic se nezmění.