Léčíme nejvíc nemocné lidi a naší konkurencí jsou světová centra excelence, říká šéf IKEMu Stiborek

27. září 2020

Michal Stiborek druhým rokem šéfuje nejprestižnějšímu zdravotnickému zařízení v zemi – Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). „Hlavní rozdíl mezi námi a ostatními zdravotnickými zařízeními je v tom, že naši pacienti jsou nejvíc nemocní lidé. A celé naše odborné, technické i technologické zázemí směřuje k tomu, abychom právě jim mohli pomoci,“ vysvětluje.

Podobně specifický je IKEM také ve složení lékařského personálu.

Čtěte také

„Lidi jsou naprosto zásadní, pro nás bych možná řekl nejzásadnější. Když se někdo rozhodne, že tady bude druhý IKEM a vláda to schválí, pravděpodobně na to vyčlení i peníze, nakoupí nějakou tu techniku – ale co rozhodně nebudou schopni zařídit v krátkém časovém intervalu, jsou lidi a naakumulované lidské znalosti a zkušenosti. Řekl bych, že to je naše největší devíza,“ říká Stiborek, který převzal vedení IKEMu v lednu 2019. Fungování nemocnice zná více než dobře: už osm let předtím tam působil jako ekonomicko-provozní náměstek.

„Kvalitní lidi je potřeba také zaplatit,“ říká Stiborek. I proto dosahuje roční rozpočet IKEMu až 4,5 miliardy korun.

„Protože v případě IKEMu nejsou naším konkurentem z větší části jiné fakultní nemocnice v České republice, ale centra excelence v Evropě i jinde ve světě. Je běžné, že se na naše lidi obrací univerzitní nemocnice v Británii, v Itálii nebo ve Spojených státech, včetně těch s největší mírou reputace. A naši profesoři, docenti, ale i lékaři tam jezdí a ukazují výkony, které se u nás dělají,“ doplňuje ředitel IKEMu.

Ne vždy se podaří lékaře na pražském pracovišti udržet. „Mnohdy odejdou do zahraničí nejenom za penězi, ale i za lékařskou perspektivou. Snažíme se mít kliniky obsazeny lidmi, kteří jsou velmi schopní, ale počet míst je limitován – tři přednostové na jedné klinice logicky být nemohou,“ uvádí Stiborek častý důvod toho, proč se lékaři rozhodnou IKEM opustit.

Část lékařů i ostatního zdravotnického personálu se ale časem vrací. „Když mají děti, které jdou do školy, tak se rozhodují, jestli ty děti v uvozovkách budou, nebo nebudou Češi, nebo jestli budou Evropané. Jestli dítě začne chodit na základní, nebo střední školu v cizině. Díky tomu se nám spoustu lékařů vrátilo a dnes jsou naprostou IKEMovou, evropskou i světovou špičkou,“ přiznává ředitel.

Lékaři v IKEMu se vysokou měrou podílejí především na českém transplantačním programu. Až devadesát procent určitých druhů výkonů se provádí právě tam: ať už jde o specializované kardiologické a kardiochirurgické výkony, operace chlopní nebo speciální výkony v oblasti diabetologie.

Peníze, peníze a zase peníze

Ani financování tak specializovaného centra, jakým je IKEM, se v zásadě neliší od způsobu financování ostatních nemocnic v Česku. Veškeré zákroky jsou hrazeny ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Právě ty proplácí jednotlivé zákroky.

Čtěte také

„Co se týká experimentů, tak tam je to trošku jiný příběh. Ty zdroje jsou jiné – výzkum je hrazen prostřednictvím institucí k tomu určených, jako je Agentura pro zdravotnický výzkum, Grantová agentura České republiky, ministerstvo školství nebo ministerstvo průmyslu. Tam jsme příjemci určitých programů nebo grantů,“ vysvětluje Stiborek s tím, že ročně tímto způsobem jeho pracoviště získá částku kolem 150 milionů korun.

Protože jsou operace hrazeny z veřejných peněz, má k péči v IKEMu bez doplatků přístup kterýkoli český občan. „Případy pacientů, kteří se k nám dostanou, jsou opravdu po medicínské stránce mimo diskuzi. To znamená, že je zcela jasné, že tito pacienti nemohou být léčeni někde jinde. Se samotným proplácením výkonů nemáme problém,“ říká ředitel nemocnice na adresu zdravotních pojišťoven.

K nejdražším operacím v IKEMu patří obecně transplantace. „Průměrné náklady na transplantaci srdce jsou asi 1,7 milionu korun. A při použití mechanické srdeční podpory se násobně zvyšují – až k 7 milionům korun,“ přibližuje Stiborek.

Excelentní výkon za české náklady

Podle Michala Stiborka nadstandardní výkony nepodává jen IKEM, ale celý systém českého veřejného zdravotnictví. A to i s ohledem na to, s jakým rozpočtem zdravotnictví ročně pracuje. „Výdaje na zdravotnictví se u nás pohybují kolem 7,2 procenta HDP. Když se podíváme, kdo je za námi, tak je to Irsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovensko, Polsko, Litva a Rumunsko,“ připomíná.

Tabulce výdajů na zdravotnictví naopak vévodí Nizozemsko, Belgie, Německo nebo Francie. „Ti na špici dávají přes 11 procent HDP. Vidím to tak, že prostor pro více peněz ve zdravotnictví tady určitě je. Domnívám se, že české zdravotnictví za peníze, které jsou do něj vkládány, předvádí excelentní výkon. A myslím to na všech jednotlivých stupních od praktiků přes okresní nemocnice, krajské, fakultní nemocnice až směrem k super specializovaným ústavům,“ nešetří chválou Stiborek.

„Zdravotnictví a medicína se ale vyvíjí mílovými kroky. Věci jsou čím dál tím dražší, protože se technická úroveň výrazně zvyšuje. Je to o tom, jakou medicínu a jakou míru kvality medicíny chceme v budoucnu mít. A já si troufám tvrdit, že těch 7,2 procent nám stačit nebude,“ předvídá šéf IKEMu možné problémy.

Poslechněte si celý rozhovor Nadi Bělovské s Michalem Stiborkem. Společně probrali i to, jak IKEM ovlivnila pandemie koronaviru nebo co by pro lékaře a sestry znamenalo zavření mateřských a základních škol.

autoři: Naďa Bělovská , Ondřej Skácel
Spustit audio

Související