Láska k bližnímu je nadčasové poselství Bible

18. listopad 2018

Katolíci si každoročně týden před Slavností Krista Krále připomínají Den Bible. Záměrem je podpora šíření Knihy knih v našich zemích. Jak ji správně číst? Co může nabídnout bezvěrcům? A je v ní více násilí než v Koránu? Zásadnímu dílu křesťanství se věnují mistr Evropy ve znalosti Bible Zdeněk Soviš a Pavel Mareček z Katedry biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty.

„Bibli považuji za jeden ze základů evropské křesťanské civilizace, který obsahuje základní mravní principy, které formují člověka,“ uvádí laický kazatel Církve adventistů sedmého dne Zdeněk Soviš.

„Imanuel Kant říká krásnou větu: Pročetl jsem ve svém životě hodně krásných a dobrých knih. Nic ale nenaplnilo moje srdce radostí tolik jako text žalmu Ty jsi se mnou,“ zdůrazňuje Bibli jako boží poselství Pavel Mareček. Imperativ, že máme milovat svého bližního, je pro něj univerzální a nadčasová zpráva, kterou Bible přináší všem bez rozdílu víry.

Přesto médii nedávno prolétla zpráva, že je Bible násilnější než Korán. Britský softwarový inženýr udělal textovou analýzu emočního náboje slov anglické verze obou děl. Zabíjení a ničení je v Novém zákoně (2,8 %) o něco častější než v Koránu (2,1 %), vedení si drží Starý zákon (5,3 %). Projevy násilí podle debatérů popisují zejména ve Starém zákoně charakter doby a někdy slouží jako metafora.

Ačkoli se Bible řadí mezi nejprodávanější knihy, spousta lidí ji nečetla. Některé pasáže by si ale mohli přečíst i nevěřící. „Určitě bych nikomu nedoporučoval Bibli číst jako román od začátku do konce. Třeba Martin Luther o Knize žalmů řekl, že je to taková malá Bible, ve které jsou vlastně shromážděna všechna témata Starého zákona, což je do jisté míry pravda. A z Nového zákona?  Dante Alighieri řekl o evangelistovi Lukášovi, řekl, že je pisatel Kristovy dobrotivosti, začal bych tedy jeho evangeliem, které podle tradice vzniklo na evropském kontinentě, v řecké Acháji.“

Spustit audio