Ladislav Vrchovský: Generál Heliodor Píka a jeho vrazi. Příběh podle skutečné události

15. červenec 2022

V románu Generál Heliodor Píka a jeho vrazi popsal autor pozadí justiční vraždy muže, který stál v cestě lidské nenávisti, ideologické zaslepenosti a naprostému odporu k odlišnosti názoru, muže, který se stal obětí zločineckého uvažování architektů komunistického uchopení moci v Československu v únoru 1948. 

Generál Heliodor Píka byl popraven komunistickým režimem jako první oběť vykonstruovaných procesů. Do poslední chvíle odmítal obvinění z vlastizrady. Z takového zločinu mohl být nařčen jen na základě zfalšovaného, nebo dokonce uměle vytvořeného dokumentu.

Ladislav Vrchovský: Generál Heliodor Píka a jeho vrazi
Účinkuje: Jiří Valůšek
Připravil: Ladislav Vrchovský
Dramaturgie: Alena Blažejovská
Režie: Radim Nejedlý
Premiéra: 2. 7. 2022

Zemřel, aby se prezidentem mohl stát Klement Gottwald. To byl sice hlavní důvod justiční vraždy na člověku, který věděl příliš mnoho. Nebyla to však jediná příčina.

Člověkem označovaným za vraha generála Píky je prokurátor Karel Vaš. Nebyl však sám. Je zde řada dalších, na které padá stejný, ne-li větší podíl viny.

Generál Heliodor Píka na fotografii ze spisu StB

Radiokniha ve svých čtrnácti dílech popisuje celý život generála Heliodora Píky od jeho narození až do smrti. Posluchači se seznámí s všestranně nadaným chlapcem Heliodorem, narozeným v malé obci Štítina u Opavy v rodině místního koláře Ignáce Píky.

V průběhu prvních dvaceti let života Heliodor prokáže mimořádnou míru nebojácnosti a odvahy i talentu a rozumových schopností. Když musí nastoupit do řad rakousko-uherské armády a bojovat za mocnářství, ke kterému nic necítí, přeběhne z rakouského vojska do ruského zajetí a skončí v zajateckém lágru na Sibiři.

Nepřítel fašistů i komunistů

Tam vstoupí do československé zahraniční jednotky, přes oceán dopluje do Francie a v bojích 1. světové války si vyslouží hodnost poručíka. Stane se vojákem z povolání.

Jeho výjimečné schopnosti zaujmou nejvyšší velení armády i vedení státu. Postupně je vysílán k plnění stále náročnějších úkolů. Jeho činnost v letech 1925 až 1930 ale neunikne pozornosti tajných služeb Německa i Sovětského svazu.

Je už vnímán jako nepřítel fašistů a konkurent komunistů. Sovětské tajné služby informují Klementa Gottwalda o svém sledování Heliodora Píky. Budoucí generálovi vrazi navazují spolupráci. Major Píka nic netuší a dále věrně pracuje na prosazování československých domácích i zahraničních zájmů.

Radioknihu můžete poslouchat celé čtyři týdny, a to od 2. července 2022.

autoři: Alena Blažejovská , Ladislav Vrchovský
Spustit audio

Související