Kvůli inkluzi se učitelům platy nesníží, věří bývalý ministr školství Štech

28. prosinec 2017

Finanční revize inkluze. To je jeden z prvních úkolů, které si zadal nový ministr školství Robert Plaga (ANO). „Revize je nutná. S revizí jsme začali už na přelomu srpna a září, kdy jsme dostali první data z uplynulého školního roku,“ uvedl v pořadu Pro a proti bývalý ministr školství Stanislav Štech.

Tato čísla podle Štecha signalizovala, že ve financování se dějí duplicity. „Ale zjistili jsme i další nehospodárné užívání prostředků.“

„Ministr musí hledat prostředky v regionálním školství. Významnější suma, která je k dispozici, jsou platy, ale myslím, že toto pan ministr nechce dělat a touto cestou nepůjde. Proto hledá prostředky právě v úsporách.“


Ministrovo vyjádření mělo mít spíše význam taktický a vyjednávací uvnitř vlády. Určitě se najdou ti, kteří budou křičet, že ta zlá inkluze sebere peníze na učitelské platy. To se ale nestane, tím jsem si jist. Stanislav Štech

Jejich variant je více a můžou přinést prostředky v řádu miliardy. „Je třeba také vyjednat s ostatními rezorty a ministerstvem financí, aby došlo k přesunům uvnitř rozpočtu. Sněmovna by je také mohla schválit,“ říká Štech.

Úspor lze podle jeho názoru docílit jednat hospodárností, je ale třeba vést diskuzi s kraji. „Řešit, jak naloží s prostředky, které jim chodí pravidelně, aby si vytvořily rezervu na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.“

„Je nutné se také podívat na financování speciálního školství. Kraje si spolu s ministerstvem musí sednout a udělat analýzu,“ doporučuje Štech.

Stanislav Štěch

Klára Laurenčíková z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání souhlasí, že je dobré vyhodnocovat průběžně, jak reforma probíhá. „Rozhodně by se ale nemělo jednat o revizi pouze finanční.“

Odbornice připomněla, že současný premiér je z politické strany, která téměř jednohlasně hlasovala pro přijetí školského zákona v loňském roce. „Přijde mi velmi nezodpovědné se najednou tvářit, že ministr školství si má další a velmi potřebné finance navíc najít ve svém rozpočtu sám.“


Není dobré téma inkluze spojovat s škrty v oblasti mezd pedagogů, které by si naopak zasloužily navyšování. Zvláště když pedagogický terén není úplně ztotožněn s hlavní ideou inkluze. Klára Laurenčíková

„Roli premiéra, ministra financí a nutnost jejich zodpovědného přístupu je třeba neustále připomínat. Neměl by v tom být ministr školství sám.“

Úspory budou vždy částečné, soudí Laurenčíková. „Je legitimní počítat s navýšením prostředků na implementaci podpůrných opatření, protože jsou dlouhodobě podfinancovány. Je také správné mapovat financování celého systému vzdělávání, jak je nastaven a jestli nedochází k duplicitám.“

Klára Laurenčíková

Důležité je zvláště revidovat roli školských poradenských zařízení. „Tady máme ještě velké rezervy v jednotném a kvalitním metodickém vedení.“

„Aby pak nedocházelo k tomu, že se diagnostické přístupy a metody liší kraj od kraje, a tím pádem se liší určování potřebných opatření u dětí se stejným handicapem,“ upozornila Klára Laurenčíková.

autoři: kko , oci
Spustit audio