Kriminalita mládeže výrazně klesla: děti jsou místo v ulicích online

„To je dneska mládež,“ žehrá s oblibou každá generace dospělých. „Co z těch nevychovaných flákačů bude?“ Podobné obavy vyvrací studie dánských výzkumníků. Vyplývá z ní, že pro současnou mládež je naopak typické velmi dobré chování. O studii se rozepisuje americký list Washington Post.

„V Dánsku pozorujeme trend, že dnešní mládež tíhne spíše k dodržování zákonů, říká Rannvá Møller Thomsenová, analytička z dánského Úřadu kriminální prevence. Dlouhodobá studie, kterou úřad finančně podpořil, dokázala, že počet dětí ve věku 14 až 15 let, které přiznaly aspoň jednu krádež v obchodě, poklesl oproti roku 1989 téměř o 30 % a loni činil 17 %, píše deník a dodává, že podobný trend studie zaznamenala i u jiných trestných činů.

Nabízí se několik vysvětlení. Krást je dneska těžší vzhledem k lepšímu zabezpečení aut i domů. Omezení kriminality mládeže může být také důsledkem školských reforem a většího tlaku na výkon žáků a studentů ve škole, uvádějí autoři studie.

Ale to nejpřekvapivější vysvětlení je zároveň to nejjednodušší: internet. „Pokud mládež tráví čas ve veřejném prostoru, nebo se setkává bez dozoru dospělých, zvyšuje se pravděpodobnost, že mladí lidé budou páchat trestné činy,“ říká Thomsenová a dodává, že dnešní mládež tráví více času online než kdy jindy. „Celkově jsou dnes mladí lidé méně společenští a na základě toho se méně podílejí na kriminálních činech,“ myslí si analytička Thomsenová.

Dánské děti tráví čas samy

Susan McVieová, profesorka kriminologie na univerzitě v Edinburghu, souhlasí s tvrzením, že méně venkovních aktivit mládeže znamená méně času na potulky po veřejných prostranstvích, a tudíž menší pravděpodobnost spáchání trestného činu. Zároveň však upozorňuje, že je zapotřebí více průzkumů, aby tuto souvislost bylo možné považovat za prokazatelnou, píše list Washington Post a pokračuje.

Děti u počítače v Komunitním centru v romské osadě v Rudňanech

Výzkumníci ve studii spoléhali na údaje z anonymních dotazníků a nikoli na oficiální, veřejně dostupná data o trestných činech. Myslí si totiž, že kriminalitu páchanou mladými lidmi oficiální statistiky dostatečně nereflektují. Data zprostředkovaná evropskými vládními agenturami ale ukazují, že pokles kriminality mladistvých se netýká pouze Dánska, čteme v listu.

Dánské děti ale tráví více času samy než jejich vrstevníci v jiných zemích světa. Vyplývá to ze zprávy světové zdravotnické organizace z loňského roku. Na základě toho existují ještě jiná vysvětlení poklesu kriminality mládeže. Ve Velké Británii, kde kriminalita také výrazně poklesla, mnozí vyzdvihují státní i soukromé iniciativy, které dětem organizují volný čas a drží je dále od ulice i mobilů a počítačů.

Simon Agboola, třiceti devítiletý fotbalový trenér z Londýna, upozorňuje středoškolské studenty na nebezpečí, které se skrývá na ulicích a veřejných prostranstvích, a raději jim nabízí možnost zahrát si fotbal na bezpečných místech se zkušenými trenéry. Spolu s organizací Jednota víry Agboola umožnil více než 3000 mladých lidí hrát fotbal na profesionálních hřištích. Podobné projekty získaly v posledních letech podporu napříč celou Evropou, píše Washington Post a pokračuje.

Mezi "dobrem" a "zlem" internetu

Děti a internet? Musíme jim dát informace a důvěru

Snaha držet mládež dále od internetu se zakládá i na kontroverzním názoru, že děti a mladiství stojí za vzestupem kriminálních deliktů páchaných právě na internetu. McVieová tvrdí, že děti, které by měly tendence k trestné činnosti v ulicích, se jí s větší pravděpodobností dopustí na internetu – ať už ve formě šikany nebo podvodu.

A i jiné druhy kriminality v online prostředí, jako jsou nelegální stahování filmů a hudby, jsou na vzestupu. „Je to trend, který vedl k diskuzi o tom, jestli by se nelegální stahování na internetu mělo srovnávat například s krádežemi v obchodech,“ říká McVieová.

Ale přinejmenším v Dánsku existuje málo důkazu toho, že by kriminalita mládeže páchaná na internetu vyvažovala případy klasických trestných činů. „Zaznamenali jsme, že děti ve věku 14 až 15 let se spíše stávají oběťmi internetové kriminality než pachateli,“ říká analytička Thomsenová.

autor: rer
Spustit audio