Kostel sv. archanděla Michaela v Hrozové

25. červenec 2015

Nejprve to byly jen tváře v presbytáři, které svou prezentací připomínaly obrazy na stěnách. V roce 2014 proběhl restaurátorský zásah, kdy byly malby odkryty v celé své nadživotní kráse. Dnes jsou zařazeny k nominacím na cenu Patrimonium pro futuro.

Za obnovu středověkých nástěnných maleb v kostele sv. archanděla Michaela v obci Hrozová byla nominována římskokatolická farnost Hrozová-Rusín společně s občanským sdružením Královský stolec, které v lokalitě pečuje o udržování tradic historických řemesel, zejména paličkování a drhání. V ranním vysílání ČRo Plus nám restaurátorské práce a činnost spolku Královský stolec představila Dagmar Návratová.

Malby v Hrozové z konce 13. století patří k velmi významným objevům. Restaurátorská konzervace proběhla v letech 2014 – 2015 v rámci projektu Fresky v Hrozové – unikát na hranici. V malbách se prolíná románská malířská tradice, ukazující se zejména v postavě Michaela či kompozici trůnícího Krista, s relativně pokročilými gotickými přístupy v postavě sv. Václava nebo sv. krále z klenby. Na výzdobě se podílelo více malířů, odhady práce datují do 80. nebo 90. let 13. století. Objednavatelem maleb byl nepravděpodobněji někdo z vysoce postavených členů rodu pánů z Fulštejna, patrně Konrád.

Příběhy vyprávěné malbou

Pokud se zaměříte na presbytář, uvidíte vlevo od gotického okna výraznou postavu patrona kostela – sv. Michaela, který je ze vyobrazen jako andělský rytíř v boji s drakem. Na pravé straně dominuje mohutná postava panovníka se svatozáří, žezlem a korunou – sv. Václava, po jehož boku klečí postava biskupa. V levé části vás jistě upoutá také výklenek, který zde byl vytvořen až v první polovině 14. století.

Z průběhu restaurování a rekonstrukce kostela v Hrozové

Klenbě nad presbytářem dominuje scéna trůnícího Krista v mandorle, kterou nesou dva andělé. Výjev doplňují symboly čtyři evangelisté, kdy nejznatelnější je býk sv. Lukáše. Na severní straně si můžete všimnout sv. Petra s tonzurou a tradičním symbolickým klíčem v rukou. Na jižní straně je sv. Pavel s obnaženým mečem, na západě sv. Ondřej, jak prozrazují nápisové pásky, které jsou u této trojice dochovány. Na klenbě uvidíte i řadu dalších postav – například mladého panovníka po levici Ondřeje, v severovýchodním koutě při scéně Ježíšova křtu Jana Krtitele, v jihovýchodním koutu postavu rytíře ve zbroji vykládanou jako vyobrazení sv. Jiří.

Kostel sv. archanděla Michaela v Hrozové byl znovuotevřen 10. května 2015. Pokud se ho rozhodnete navštívit, budete vítaní. Pokud ještě váháte, podívejte se například na web s bohatou fotografickou dokumentací nebo na web obce Rusín, kde najdete řadu dalších informací. Upoutat vás mohou také různé další aktivity občanského sdružení Královský stolec, například právě probíhající výstava krajky kostelů v Osoblaze.


Patrimonium pro futuro

Ceny Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro mají upozornit na výjimečné projekty příkladné péče o naše kulturní dědictví v uplynulém roce. Základním výběrem jsou pověřena krajská odborná pracoviště, která nominují památky ve státním i soukromém vlastnictví v pěti základních kategoriích. Vítěze vybírá speciální komise a představuje na podzim dalšího roku. V letošním roce se můžete poprvé zapojit do hlasování také vy. Během letních měsíců budete mít možnost poslat hlas své vybrané památce a tak sami ocenit úsilí, které je záchraně našeho kulturního dědictví věnováno. Snadno se vám bude z památek vybírat, protože vám vždy v sobotu v 8:25 jednu z nominací představíme ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Následně na webu Leonarda najdete článek, kde doplňujeme další zajímavosti a fotografie.

Z průběhu restaurování a rekonstrukce kostela v Hrozové

Dosud jsme v seriálu představili:

Práce v bývalém klášteře klarisek a minoritů v Českém Krumlově v článku Strop z časů Karla IV.
Restaurování mlynářské technologie v článku Ve světě mlynářů
Restaurátorské práce v Horní synagoze v článku Nový lesk svatostánku v Mikulově
Restaurování domu a nová expozice v Bílovci v článku Překvapení úřednického domu v Bílovci
Archeologické objevy v Tasově v článku Ve jménu Tasovců
Rekonstrukci oltáře v kostele v Jalubí v článku Nový lesk oltáře v Jalubí
Zámek ve Světlé nad Sázavou v článku Není pokoje na tomto světě
Sousedský spolek Merboltice v článku Kouzlo podstávkových domů
Nástěnné malby v opatském bytě kláštera v Teplé v článku Stopy antiky v Čechách
Knihu Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945 v článku Neznámé Sokolovsko
Hrad Lukov v článku Objev, na který se čekalo přes 30 let
Podsíňový poloroubený dům v Radimi v článku Když vítězí víra v dobrou věc
Obraz sv. Jana Nepomuckého v článku Nečekaný poklad z kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově
Expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti v článku Vývoj země očima regionu

autor: Adriana Krobová
Spustit audio