Kostarika a Uruguay jsou v přední linii využívání obnovitelných zdrojů energie

6. leden 2016
Kostarika

Kostarika v minulém roce vyprodukovala 99 procent své elektřiny díky využívání obnovitelných zdrojů energie. Uruguay se tomuto ideálu v roce 2015 také velice přiblížila, analogické číslo v jejím případě činí téměř 95 procent. Světový průměr se přitom pohybuje kolem 22 procent.

Zprávu o loňské produkci elektrické energie v Kostarice přinesl Kostarický ústav pro elektřinu. Podle něj činí průměrný podíl množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů během roku 2015 zhruba 99 procent, přičemž 285 dní v roce bylo toto číslo dokonce ještě vyšší a činilo téměř 100 procent. Kostarika se tak (spolu s Islandem) zařadila mezi první země na světě, kde se k výrobě elektrické energie prakticky vůbec nepoužívají tepelné elektrárny a fosilní paliva. Během roku 2015 dokonce ceny elektřiny v této zemi o několik procent klesly.

Samozřejmě, Kostarice v tomto úspěchu významně napomohly její geografická poloha a přírodní podmínky. Kostarika leží v tropickém pásmu, takže má zaručen poměrně stálý přísun vydatných tropických dešťových srážek. Bohatá síť řek zde zároveň umožňuje v hojné míře budovat hydroelektrárny. Právě díky hydroelektrárnám Kostarika nyní produkuje asi tři čtvrtiny své elektrické energie. Zbývající čtvrtina produkce elektřiny připadá na energii geotermální (příslušné elektrárny vyrábějí 10 procent, v zemi je totiž mnoho vulkánů), větrnou, solární a na energii, vyráběnou z biomasy.

Kostarika dosáhla tohoto úspěchu i přesto, že minulý rok byl relativně suchý. V letošním roce 2016 se Kostarika navíc chystá uvést do provozu další vodní elektrárnu, která byla vybudována nákladem 2.3 miliardy dolarů. Lze tedy předpokládat, že se celková absolutní produkce elektřiny v Kostarice v tomto roce ještě dále zvýší, i když relativně už prakticky nemá kam stoupat. Pokud jde o dopravu, zde ovšem hlavním zdrojem energie stále zůstávají ropné produkty, i když i to by se mělo během následujících 5-10 let změnit směrem k lepšímu.

Jak už bylo řečeno, Kostarika má specificky příznivé přírodní podmínky, navíc jde o velmi malou a poměrně málo industrializovanou zemi se zhruba pěti miliony obyvatel, takže se nedá její příklad v Latinské Americe ani jinde na světě snadno napodobit. Zejména země s velkou průmyslovou základnou mají mnohem větší spotřebu energie na jednoho obyvatele. Kostarika také od roku 1948 nemá prakticky žádnou armádu, takže si mohla dovolit v tomto směru bohatě investovat.

Podobně, stát Uruguay nyní investuje celých 15 procent svého hrubého domácího produktu do rozvoje obnovitelných zdrojů. Pokud jde o výrobu elektrické energie v Uruguayi, podíl obnovitelných zdrojů zde nedávno dosáhl 94.5 procent. A na celkovém energetickém mixu se tyto zdroje podílejí z 55 procent.

Zdroje: Phys.Org, Futurism, Quartz, Inhabitat, ScienceAlert, Discovery News, Interesting Engineering, IFL Science

Spustit audio
autor:Pavel Vachtl
  • Technologie