Kosi ve světle velkoměst

Kos černý
Kos černý

Ptáci, kteří žijí v osvětlených městech, se rozmnožují dříve než ti z venkova, kde jsou noci stále ještě temné. Prokázala to studie německých ornitologů.

Noci ve městech prozařují pouliční lampy, světla vozidel i reklamní poutače. Vědci mají už delší dobu podezření, že tyto umělé zdroje světla mohou ovlivnit rostliny i zvířata, která ve městech našla svůj domov. Vědeckých prací, které by tento vliv přímo zkoumaly, však není mnoho. Vědci z Institutu Maxe Plancka pro ornitologii se proto rozhodli zjistit, jak světlo velkoměst působí na běžné městské ptáky – kosy černé (Turdus merula). Pomocí loggerů připevněných k ptačím tělíčkům zjistili, že průměrná intenzita světla, se kterým se kos v noci setká, je 0,2 luxů. To je jen zlomek intenzity, se kterou svítí jedna pouliční lampa. Vědci však také zjistili, že i tak nízká hodnota stačí na to, aby samcům kosů stoupla hladina testosteronu a jejich pohlavní žlázy začaly dříve dospívat.

Srovnání s kosy z venkovských oblastí také ukázalo, že ptáci oslnění světlem velkoměst zahajují rozmnožovací sezónu dříve než kosi z venkovských oblastí. Jejich zpěv zní asi o hodinu časněji a začínají dříve pelichat. Proč, to zatím vědci nezjistili. Možností je několik: umělé světlo může ptákům prodlužovat den a mást tak jejich „kalendář“, nebo jim umožňuje shánět potravu i během noci. Ptáci tak mají víc energie a mohou se začít dříve rozmnožovat. Stejně tak je ale možné, že světlo ovlivňuje metabolismus ptáků a růst pohlavních žláz. Zatím nezodpovězenou otázkou zůstává i to, jestli je tento vliv umělého světla ptákům k užitku, nebo jim spíše škodí.

Mláďata kosa

Zdroj: Proceedings of the Royal Society Series B