Kniha veskrze tajemná

5. prosinec 2010
De Occulta Philosophia - Proporce člověka a jejich tajná čísla

V Příbězích (v) umění se dnes opět vydáme do Klementina. Tato budova je beze sporu tajemná – vždyť z ní dýchá historie, sídlil v ní jeden z církevních řádů a to už ani nemluvíme o moudrosti, která se skrývá v milionech knih Národní knihovny. Jedna z nich má moudrost a tajemnost dokonce v názvu.

Latinsky se jmenuje Liber sapientiae, tedy Kniha moudrosti, častěji ale bývá označována německy Zauberbuch, neboli Kniha kouzel. Vyprávět nám o ní bude PhDr. Alena Richterová, CSc. z Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky.

Pro pořádek dodejme, že podle chápání dnešní katolické církve i podle křesťanství obecně, čarodějnictví nikdy nebylo slučitelné s křesťanskou naukou a dnes se od jeho jakýchkoliv projevů distancuje.