Kniha, která nenacházela klid

Krameriovy noviny

Před dvěma týdny jsme si v seriálu Příběhy (v) umění povídali s doktorem Mirko Šnýdrem o tom, že knihovna je jakýmsi zrcadlem doby a zmínili jsme také to, že v klementinských regálech nenajdeme jen knihy. Nedílnou součástí knihovnických sbírek jsou také noviny.

A proto kolega Dan Mrázek PhDr. Mirko Šnýdra pozval k mikrofonu opět a zeptal se ho, kdy se noviny v historii objevují poprvé. Nakonec bude ještě řeč o jedné knize, která doslova nenacházela klid.

Někdy i staré publikace mohou být stále aktuální. Tak například z roku 1880 pochází rady poslancům, jak se mají chovat v parlamentu. Možná, že i ti dnešní zákonodárci by v nich našli nějakou inspiraci...