Kněžna Ludmila byla první historicky doložitelná žena v českých dějinách. A prvenství jí můžeme připsat i v mnoha dalších oblastech

11. září 2021

Jaká byla naše nejstarší světice a co o její pozemské pouti dnes víme? Zatímco ve všeobecném povědomí s ní máme spojenou hlavně její násilnou smrt, za pozornost jistě stojí i Ludmilin život. Jak se vyrovnala s různými rolemi, které jí osud přinesl? Ať už o ní hovoříme jako o kněžně, manželce, matce, babičce i tchýni – je zajímavá z hlediska raného středověku i z pohledu naší současnosti.

Kdo byla první žena našich dějin, kterou známe jménem? Přece Libuše, můžeme namítnout. Proč se vizionářská věštkyně zařadila do sféry pověstí, i když ani o kněžně Ludmile nemáme jiné informace, než od autorů legend? Také na tuto otázku se pokusíme najít odpověď prostřednictvím historiků, kteří se dějinami raného středověku zabývají. 

Na každém šprochu… Kolik je pravdy v legendách?

Kněžnu Ludmilu od naší současnosti dělí více jak jedenáct století. Díky legendám však máme o jejím životě i smrti tolik informací, že se s ní leckterý z pozdějších panovníků, natož jejich manželek, nemůže srovnávat.

Čtěte také

I přes to však zůstává mnoho otázek, na které sice legendy také odpovídají, jenže v konkrétních údajích se často liší. Například Ludmilin původ či okolnosti, za kterých byla pokřtěna. Jistě, pro pochopení jejího světa to není až tak zásadní problém. Co však diskuze historiků naplňuje o poznání více je otázka, co se s Ludmilou dělo po smrti jejího muže, knížete Bořivoje. Pečovala o nedospělé potomky, nebo za ně dokonce sama vládla?

Zatímco jiné okolnosti jejího života musíme v legendách často hledat mezi řádky, popis Ludmiliny mučednické smrti máme zachycený do nejmenších detailů. Známe i doslovný dialog mezi vrahy a jejich obětí: „Přišli-li jste mne zahubit, prosím, abyste mi sťali hlavu mečem.“ Na druhou stranu, právě ty pasáže, kde je do podrobností vykreslena konkrétní situace, mohou budit největší pochyby. Jak připomíná jeden z historiků, kteří v pořadu hovoří, Petr Kubín: „Ten autor samozřejmě nebyl v její ložnici, když ji zabíjeli. On si do toho nějaký příběh transponoval.“

Když ostatky promluví

Čtěte také

Jak proniknout do historie vzdálené více jak jedno tisíciletí a co si z ní vzít v dnešní době? Jaké například bylo pozadí sporu Ludmily s její snachou Drahomírou? Diskuze ohledně zahraniční politiky či svěření dětí do péče jsou stejně výbušné dnes, jako tomu bylo v období raného středověku, kdy obě dámy soupeřily o moc. Ostatně napjaté vztahy mezi tchýní a snachou jsou samy o sobě tématem, které bude nejspíš stejně aktuální v jakýchkoliv dobách.

Jenže co když mohlo být všechno ještě trochu jinak? Věda nabízí další pohled na kněžnu Ludmilu, takový, který legendy nezmiňují, takový, který z ní dělá skutečného člověka se všemi klady, zápory i neduhy stáří.

Více uslyšíte v pořadu Historie Plus, kde o světici a kněžně Ludmile hovořili historikové prof. Petr Sommer, prof. Petr Kubín a PhDr. Naďa Profantová.

autor: Naďa Reviláková
Spustit audio