Klinický psycholog Jaroslav Šturma o péči o děti se zdravotním postižením

4. červen 2015
Studio Leonardo

"Každý lidský život, i život člověka s postižením, je jedinečnou hodnotou. Kdyby ničím jiným, tak tím, že je pro druhé - rodinu a odborníky - podnětem k růstu a velkorysejší pomoci," říká klinický psycholog PhDr. Jaroslav Šturma, ředitel Dětského centra Paprsek.

Jaká je péče o děti se zdravotním postižením? Jak jim pomáhají psychologové? A jakou roli hraje rodina? Je v psychologii možné odpovídat na otázky jednoznačně ano nebo ne? Hostem Studia Leonardo bude klinický a poradenský psycholog, psychoterapeut a supervizor profesor Jaroslav Šturma, který se tímto tématem dlouhodobě zabývá.

PhDr. Jaroslav Šturma téměř celý svůj život věnuje rozvoji nových forem péče o děti se zdravotním postižením a zvláště o děti s kombinovanými vadami. Je znám jako dětský klinický a poradenský psycholog, psychoterapeut a supervizor. Studium psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze ukončil v roce 1970. Po studiích se již jako čerstvý psycholog seznámil s legendou dětské psychologie profesorem Matějčkem. Ten byl zpočátku jeho učitelem, později se z nich stali blízcí spolupracovníci. Jeden z jejich společných projektů bylo v roce 1993 založení Konta Bariéry, projektu finanční sbírky na principu vzájemné solidarity sloužícího ve prospěch handicapovaných spoluobčanů.

S týmem spolupracovníků založil v roce 1992 denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením a stal se jeho ředitelem. V současnosti má Dětské centrum Paprsek hl. m. Prahy čtyři střediska s kapacitou celkem 92 klientů.

V roce 1995 obdržel z rukou prezidenta republiky ocenění za podíl na realizaci projektů Výboru dobré vůle Olgy Havlové. V lednu 2003 mu byla udělena za úsilí v oblasti integrace dětí s postižením u nás i v zahraničí Sonnenschein-Medaile. V prosinci 2007 obdržel výroční cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče.


Spustit audio