Klimatická změna nadělá méně škody než člověk

Jeskyně na pobřeží bahamského ostrova Great Abaco ukrývají svědectví o vymírání živočichů na konci doby ledové a po příchodu prvních lidí na ostrov

S koncem doby ledové vyhynulo v Karibiku méně živočichů, než kolik jich poslali na věčnost po svém příchodu na ostrovy lidé.

V jeskyních na bahamském ostrově Great Abaco se dochovaly ostatky mnoha tvorů, kteří už ve zdejší přírodě nežijí. Vědci pod vedením Davida Steadmana z University of Florida tu našli fosilie bezmála stovky různých živočichů. Jak vyplývá z výsledků studie zveřejněné ve vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, sedmnáct ptačích druhů padlo zřejmě před 10 000 lety za oběť razantní klimatické změně na konci poslední doby ledové, kdy se nejen oteplilo, ale došlo i k dramatickému vzestupu hladin moří a oceánů. Před tisícem roků přišli na ostrov Great Abaco první lidé. Jejich příchod znamenal konec pro dvaadvacet druhů ptáků, plazů a savců.

„To, co dnes vidíme v přírodě kolem sebe, je jen jakási momentka z vývoje fauny a flóry za několik posledních milionů let,“ říká David Steadman. „Živočišné druhy, které ostrov obývaly při příchodu prvních lidí, dokázaly přežít řadu předchozích katastrof. Co přinesl příchod lidí tak zásadního, že se tomu živočichové nedokázali přizpůsobit? To je otázka, na kterou hledáme odpověď.“

Na konci doby ledové stouplo moře a ostrovy se výrazně zmenšily. Živočichové tak měli mnohem menší životní prostor a jejich počty významně klesly. To s sebou neslo nárůst plození potomků mezi blízce příbuznými jedinci. Následoval vzestup výskytu vrozených defektů, snížení plodnosti a vymírání.

S příchodem člověka byli živočichové vystaveni úplně jiným hrozbám, například intenzivnímu lovu a vypalování vegetace. Příroda ostrovů se velmi rychle měnila a fauna na to nedokázala zareagovat. Lov zasadil vymírajícím druhům příslovečnou poslední ránu. V žaludcích prvních obyvatel Baham mizely i drobné druhy savců, jako jsou například netopýři.

„Lidé mění prostředí tempem, s kterým mnohé organismy neudrží krok,“ vysvětluje Steadmanova spolupracovnice Hayley Singletonová. „To pak vede k vymření těchto organismů. Podobně ale mohou i malé změny klimatu ovlivnit prostředí a třeba i migrace živočichů. Naprostá katastrofa nastává, když dojde ke změnám klimatu ve stejné době, kdy do životního prostředí zasáhnou svými aktivitami lidé. A k tomu dnes dochází na řadě míst světa.“

Zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences