Klára Vlasáková: Podoba rodiny se mění, cena za věrnost na tom nic nezmění

14. listopad 2022

Podoba rodiny se mění, ať se nám to líbí, nebo ne. A nic na tom nezmění překrucování občanského zákoníku ani udílení ceny za věrnost. Nukleární rodina má mnoho funkcí a je pro řadu lidí silným zdrojem emoční nebo finanční podpory.

Zároveň je to však prostor, ve kterém může docházet k celé řadě patologických jevů: „Nukleární rodina je nejčastějším prostředím pro vznik traumatu v dětství,“ shrnuje ve své eseji Rodina je základ traumatu pro revue Prostor psycholožka působící v Diagnostickém ústavu Tereza Konrádová.

Čtěte také

„V rámci nedostatečně vztahově ukotveného prostředí nukleární rodiny, za přispění slabé sociální limitace a nestability rodinného systému a v ‚bezpečném přítmí‘ beze svědků se mohou odehrávat dramata, jejichž důsledky se později demonstrují jako rizikové chování, poruchy v chování, závislostní chování, sebepoškozování a další patologické jevy. Právě v oněch glorifikovaných tradičních rodinách nejčastěji dochází k domácímu násilí, často s legitimní nálepkou fyzických trestů, zneužívání, zanedbávání atd.“

Typy rodin, které kolem sebe vidíme, jsou čím dál rozmanitější – rodiny samoživitelek nebo samoživitelů, patchworkové rodiny (kdy si bývalí partneři najdou nové druhy, družky a s těmi mají další děti), vícegenerační rodiny a v dalších letech, doufejme, stále častěji také rodiny, které vytvořily stejnopohlavní páry.

Ocenění za vnější fasádu

Tvrdit, že nukleární rodina tvořená heterosexuálním párem a dětmi je něco, nač bychom měli být jako společnost obzvlášť hrdí, je pro řadu lidí hořké popření jejich vlastní zkušenosti. Nicméně právě proměny, kterými jednotka rodiny prochází, vyvolávají u některých politiků a političek paniku.

Čtěte také

Advokátka a senátorka Daniela Kovářová třeba nedávno prohlásila, že manželé mají povinnost a právo provozovat sex, milovat se a počínat děti.

To ale žádný zákon samozřejmě neukládá, jak ostatně v Ověřovně Českého rozhlasu vysvětlila advokátka Věra Nováková: „Hovořit o povinnosti a právu na sex je nejen zvrácené, ale i potenciálně nebezpečné. K jakémukoliv naznačování, že by snad mělo existovat právo na sex a tomu odpovídající vynutitelná povinnost, čtenářstvo tímto důrazně upozorňuji, že donucení k pohlavnímu styku má naopak v našem právním řádu závažné trestněprávní konsekvence.“

Nejnovějším bizarním nápadem je potom návrh nově zřízeného senátního podvýboru pro rodinu oceňovat manželské páry za věrnost. Navrhovatelkou je opět Daniela Kovářová. Předsedkyně podvýboru Jitka Chalánková si myslí, že cena by mohla ukázat krásu manželského svazku. Asi každý zná ve své rozšířené rodině nebo okolí páry, které spolu sice roky zůstávají, ale v pozadí této „krásy“ je násilí, fyzické nebo verbální, nerespektující chování k dětem nebo přímo jejich týrání i zneužívání, roky vzájemného ponižování, trápení.

Klára Vlasáková, spisovatelka

Jitka Chalánková i Daniela Kovářová nejspíš vidí, že rodinné uspořádání prochází změnami. Jejich návrhy jsou však jak vystřižené z nějakého totalitního systému, který nutí lidi do sexu a oceňuje je za vnější fasádu. Kdyby totiž chtěly skutečně prospět rodinám, spíš by řešily situaci samoživitelek, genderově podmíněné násilí, slaďování, snížení věku, kdy děti mohou nastoupit do státní školky, nebo výši rodičovské.

Ale to všechno jsou složitá a nepopulární témata. Lidem, kteří jsou v rámci své rodinné situace nešťastní, připadají si lapení a nevidí pro sebe cestu ven, se tak bohužel dostalo ubezpečení, že nejvíc budou oceněni za to, když budou zticha.

Autorka je dramaturgyně a scenáristka

Spustit audio