Když je potřeba, tak fungujeme pořád. Tisková agentura manželů Čeřovských pro Svobodnou Evropu

10. listopad 2020

Telefonáty občanů určené rozhlasové stanici Svobodná Evropa byly ve druhé polovině 80. let velmi důležitým informačním zdrojem. Některé posloužily redaktorům jako podkladový materiál, jiné byly v Mnichově načteny ve studiové kvalitě a určitá část byla odvysílána v původní podobě.

Čtěte také

Tisková agentura manželů Čeřovských pracovala jako servisní organizace Svobodné Evropy od poloviny 80. let. Nahrávky telefonátů československých občanů, které má k dispozici Český rozhlas, pocházejí v naprosté většině z roku 1989, z menší části pak z let 1988 a 1990.

Technická kvalita těchto dochovaných nahrávek je velmi různorodá, řada záznamů je neúplných, některé jsou technicky nepoužitelné. Spolehlivá není v řadě případů ani datace telefonátu či identifikace telefonujícího. Přesto se jedná o unikátní soubor zachycující procesy občanské emancipace české (a v menší míře rovněž slovenské) společnosti v přelomových letech 1988-1990.

Soudružské tykání

Pro tento pořad jsme vybírali nahrávky z období mezi 19. listopadem 1989 a počátkem ledna 1990, tedy z doby nejvýraznějších společenských posunů. Z dochovaných nahrávek jsme tedy čerpali s uvedeným časovým i technickým limitem.

Čtěte také

Zařazeny byly také nejrůznější kuriozity i málo známé informace, řada vybraných ukázek se věnuje dějům v místech mimo hlavní centra, kde byla dynamika společenských změn výrazně odlišná. 

Můžeme si tak poslechnout paní Čeřovskou, která volá na oficiální komunistické instituce, kde ji často tzv. po soudružsku tykají, málo známé informace z věznice Valdice, popisy několika pozoruhodných událostí na malých městech i málo známých aktivitách takříkajíc v centrech dění. Na závěr je zařazen amatérský průzkum poslechovosti Svobodné Evropy ve sledované době.

Reprízu pořadu Pavla Hlavatého najdete v audiozáznamu.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související