Katolická kongregace neschvaluje požehnání homosexuálům. „Je to nedorozumění,“ říká teolog Mohelník

25. duben 2021

Římskokatoličtí kněží nesmějí udělit požehnání homosexuálním párům, uvedla to vatikánská Kongregace pro nauku víry. „Je to veliké nedorozumění, pokud to někdo interpretuje jako diskriminaci,“ zdůrazňuje kněz, teolog a dominikán Benedikt Mohelník. „Překvapil mě tón dokumentu, který jde v linii, že všechno, co se týká homosexuálních vztahů je viděno jako hřích. To je dnes snad už i v teologii překonaný názor,“ míní starokatolický jáhen Petr Miencil.

„V samotném dokumentu je položen důraz na jedinečnost manželství, což je konstantní prvek nauky katolické církve, že manželství má jedinečné a privilegované postavení a nic se mu nemůže stavět na roveň, ať už z homosexuálních nebo heterosexuálních vztahů,“ zdůrazňuje Mohelník s tím, to není diskriminace homosexuálů.

Čtěte také

O diskriminaci ale mluví kromě Miencila také více než dvě stovky teologů z Německa, Švýcarska a Nizozemska, kteří se od výroku vatikánské kongregace distancovali. Podle samotné kongergace, jejímž hlavním úkolem je dohlížet na dodržování katolické doktríny ve věcech víry a mravů, nejde o diskriminaci, nýbrž o pravidlo, kterým se musí řídit obřady katolické církvi.

„Myslím, že dokument způsobil mnohem více nedorozumění než užitku. Tento dokument podle mě neměl vůbec vzniknout, buď je to odpověď na úzkostlivé svědomí někoho, nebo možná i provokace,“ připouští Mohelník s tím, že dokument je psán archaickým jazykem kongregace a že formulace mohla být zvolena vhodněji.

A vysvětluje: „Manželství je tím prostředím, kde se předává život, a to je prostě jedinečné. Ale to neznamená, že všechno ostatní, jakékoliv jiné vztahy a způsoby soužití, jsou automaticky nepřípustné, hříšné nebo odsouzeníhodné. Je potřeba vidět lidský život v jeho pestrosti a možnostech.“

Čtěte také

Starokatolík Petr Miencil, který sám žije v registrovaném partnerství a vychovává v pěstounské péči chlapce z dětského domova, zdůrazňuje: 

„Myslím, že většina lidí, kteří jsou věřící a patří do LGBT komunity, mají především zájem na tom nebýt odsuzováni a být akceptováni. Pokud si ve vztahu přijdou požádat o požehnání, tak nerozlišují, jestli půjde o obřad svátostného manželství, nebo požehnání. Ten primární důvod, proč přijdou, je snaha pozvat do vztahu to, co nás přesahuje. Aby byl ten vztah ukotven v něčem víc než jen v tom každodenním a banálním.“

Požehnal by Benedikt Mohelník homosexuálnímu páru? Jakou roli mají homosexuálové v současných církvích? Poslechněte si celou debatu Vertikály.

V první části Vertikály uslyšíte Naděždu Hávovou, která připomene, že pravoslavní křesťané mají Květnou neděli. Zaznamená, že v Brazílii roste nová socha Krista, která bude vyšší než v Rio de Janeiru. A zeptá se, kolik bohoslovců studuje v kněžském semináři v Olomouci.

autoři: Eva Hůlková , Naděžda Hávová , kac
Spustit audio

Související