Kateřina Valachová: Novela vysokoškolského zákona dá školám větší pravomoc

27. leden 2016

Vysoké školy se dnes po osmi letech dočkají novely svého zákona. Novela by měla vyřešit udělování a odebírání akreditací. Celý systém se má zásadně změnit tak, aby se předešlo podobným problémům, jaké zažili studenti Univerzity Jana Ámose Komenského, když škola o akreditaci na jejich obor přišla.

Doposud o akreditacích rozhodovalo ministerstvo školství. To, zda je udělit, nebo ne, mu doporučovala akreditační komise.

Novela počítá se vznikem Národního akreditačního úřadu, který bude oddělen od ministerstva školství. Rozhodnutí úřadu bude moci zvrátit přezkumná komise. Další instancí je až soud.

Nominace na členy Národního akreditačního úřadu předkládá ministr školství a rozhodujícím orgánem bude vláda. To může způsobovat pochyby o míře nezávislosti úřadu. Proto mají členové akreditačního úřadu stanovené šestileté funkční období bez praktické možnosti odvolání.

Podle ministryně školství Kateřiny Valachové budou do systému akreditací mnohem více zapojeny samotné vysoké školy. „Zejména velké univerzity budou mít možnost za určitých podmínek si samy některé programy akreditovat. Nazývá se to institucionální akreditace.“

Na tuto možnost akreditace ovšem dosáhnou pouze největší univerzity. Podmínkou bude například funkční systém vnitřního hodnocení kvality.

„Uvnitř vysokých škol vzniknou Rady pro vnitřní hodnocení, což bude samosprávný orgán škol nezávislý na vnějších vlivech. Díky pravidelnému hodnocení by měly zajistit vyšší kvalitu vzdělávání,“ vysvětluje Valachová.

Novela vysokoškolského zákona počítá se vznikem rejstříku docentů a profesorů. To umožní akreditačnímu úřadu lepší představu o jednotlivých oborech a jejich personálním pokrytí.

Podle Valachové bude možné lépe využívat také zahraniční kapacity, protože vznikne možnost ustanovit na našich vysokých školách mimořádné profesory ze zahraničních univerzit.

Novela také zvyšuje sociální stipendium studentům nebo stanovuje podmínky, za kterých by bylo možné odebírat akademické tituly.

autoři: Ondřej Nováček , bum
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.