Kateřina Smejkalová: Nadšením ani vyčerpáním nájem nezaplatíš

21. září 2023

Lékařky a jejich kolegové se rozhodli vystoupit proti zavedené praxi českého zdravotnictví, ve kterém je obvyklé odsloužit takové objemy času, že to dalece překračuje to, co jinak platí za přiměřenou pracovní dobu. Jednou z motivací, která tento systém drží v chodu, je přitom snaha přijít si při mizerných základních mzdách na konci měsíce na částku, ze které se dá důstojně žít.

Čtěte také

V souvislosti se změnami, které tuto ve své podstatě skandální praxi mají ne změnit k lepšímu, nýbrž naopak v plné šíři legalizovat, nyní zejména mladý lékařský personál ohlašuje na podzim svého druhu stávku: nebudou-li jim vytvořeny pracovní podmínky umožňující dostatek odpočinku, osobní život a slušné vyžití, přestanou přesčasové služby sloužit zcela.

Nejde přitom o ojedinělou revoltu proti zavedeným pořádkům v určitém sektoru. Již před časem se ozvali převážné mladší příslušníci a příslušnice divadelních profesí s tím, že objem práce, který si žádají různé dotační programy, spolu s nízkým finančním ohodnocením, které nutí do kombinování mnoha úvazků a brigád, často i mimo obor, pro tuto práci vytváří zcela neúnosné podmínky.

Špatné podmínky nepřinesou kvalitu

Na jejich případě, ale koneckonců i tom lékařů a lékařek lze velmi plasticky ukázat, že kvalita pracovních podmínek s kvalitou výkonu práce přímo souvisí: Zatímco režisérkám či hercům bere přetížení a neustálá starost o peníze potřebnou kreativitu a prostor experimentovat, může nedostatek odpočinku a soustředění u personálu nemocnic někoho přímo stát život.

Čtěte také

Jde také o profese, kde se dlouho protest proti pracovním podmínkám moc nenosil, protože se předpokládalo, že je lidé vykonávají z přesvědčení a nadšení pro věc, případně že jim nedostatek peněz a systematické přetěžování kompenzuje prestiž těchto povolání. Aneb jak svou situaci popisuje personál z divadel: „Máme údajně být rádi, že hrajeme v Národním, co by prý za to jiní dali.“

Protestům z poslední doby, a týká se to koneckonců třeba i těch vysokoškolských pedagogů a pedagožek, je společné to, že se odvažují takové přemýšlení nabourávat. Asi nic to nevystihuje lépe než název další iniciativy sdružující se za účelem zlepšení podmínek ve svém oboru, a to té kulturních publicistek a publicistů. Zní totiž: „Nadšením nájem nezaplatíš“.

Proměna materiálního kontextu i přístupu

Čtěte také

Není přitom náhoda, že heslo hovoří konkrétně o nájmu. V tom je třeba hledat materiální zdůvodnění určité generační změny pohledu na věc. Životní náklady zkrátka ohromně rostou, a to zejména ty na bydlení. Pro čím dál větší část mladé generace bude celoživotní realitou stále dražší a hůře sehnatelný nájem.

Jde ale samozřejmě i o určitou generační proměnu přemýšlení, kdy mladší lidé kritičtěji přistupují k nekonečné dřině, a to zejména když ta jim kýžené zabezpečení v podobě třeba vlastního bydlení už prostě nepřinese. V takové situaci je docela logické, že upřednostňují čas strávený s rodinou a přáteli nebo něčím jiným, co je naplňuje.

Bez dostatečných příjmů státu bez šance

Je tak dobře, že začíná přibývat podobných iniciativ jako hub po dešti, fungování české společnosti nastavují důležité zrcadlo a k lepšímu mohou teoreticky proměnit nejen životy dotčených profesionálů a profesionálek, ale všech.

Kateřina Smejkalová

Koneckonců kdo by nechtěl být ošetřen odpočinutým lékařem spokojeným se svou mzdou nebo shlédnout inscenaci divadelního souboru, který měl na její nastudování dostatek času za slušných finančních podmínek.

U většiny zmíněných iniciativ však problém spočívá v tom, že by k napravení situace bylo třeba vzít do rukou velký objem peněz z eráru. Jenže u nás se teď naopak hledá, kde všude ještě ušetřit. S takovou se tak bohužel ani jednoho v dohledné době zřejmě nedočkáme.

Autorka je politoložka, působí ve Friedrich-Ebert-Stiftung

Spustit audio