Karel Hvížďala: Začátek 21. století a Terra incognita

14. září 2020

Slovy terra incognita se dříve na mapách označovala neznámá území, o kterých člověk netušil, co ho tam může potkat, a kterých se obával.

Čím dál častěji slýchávám a i sám se přistihuji při tom, že mám obavy z neznámé budoucnost. Dnes by bylo možné nápisem Terra incognita popsat celý globus.

Čtěte také

My sice z historie víme, že po rozpadu každé velké říše či po válkách a krizích nějakou dobu vždy trvalo, než se situace stabilizovala, ale tentokrát je situace trochu jiná.

Od roku 1989 už uplynulo třicet let, prošli jsme finanční krizí v roce 2008, migrační krizí v roce 2015 a v posledních měsících zažíváme koronakrizi a čeká nás podle OECD největší hospodářská krize za posledních sto let.

Nejistoty se sčítají, a to za situace, kdy díky internetu a sociálním sítím se veřejný prostor sice demokratizoval, ale zároveň se z něj vytratila jakákoliv pravidla: kdokoliv může šířit po celém světě nejen informace, ale i polopravdy, lži, nesmysly, fantaskní nápady i konspirační teorie, přičemž autoři, mezi které patří i některé státy, už nechtějí nikoho přesvědčit o pravdivosti svých sdělení, jen chtějí podkopat důvěru ke všemu, v čem žijeme.

Dělení vytvářejí slabí jedinci

Příčin je několik: dříve média společnost sjednocovala tím, že do ní přinášela témata, o kterých se diskutovalo a která následně politika musela řešit. Dnešní mediální krajina naopak společnost atomizuje, společnost se štěpí do uzavřených bublin, které se soustřeďují kolem nejrůznějších názorových proudů, kterých je tolik, že politika důležitá témata může ignorovat.

Čtěte také

Civilizace ztrácejí hodnoty, na kterých byly postaveny: lidé už nevědí, co je vtip a co je pravda, a tím začíná nové období historie, napsal již v roce 2012 Milan Kundera. Místo hodnot, které tvořily svorník, vládnou světem peníze, které lidi rozdělují. Byznys z velké části vytěsnil politiku. Lidé žijící v bublinách navzájem nekomunikují a často jsou nenávistní, protože jsou dezorientovaní: mají strach.

Podle průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas má největší strach asi 60 procent lidí z nedostatku pitné vody a přes 50 procent má strach z vojenské hrozby. V USA podle televize NBC už 70 procent občanů má zlost na politiky a finančníky. Nedůvěřuje jim. Z naší planety se stala Terra incognita.

To si uvědomili i vědci na americké univerzitě ve Stanfordu a učinili test 523. Totiž právě tolik registrovaných voličů z obou táborů, kteří normálně spolu nehovoří a spíše na sebe nenávistně pokřikují, pozvali a rozdělili je do menších skupin, aby v nich diskutovali o vzájemných neshodách. Po několika dnech debat se zjistilo, že voliči byli schopní své názory kvůli argumentům druhé strany změnit, přestali se bát a ve všech skupinách se víra v lepší budoucnost a demokracii zdvojnásobila z 30 na 60 procent.

Karel Hvížďala

Výsledek je evidentní: dělení je umělé a vytvářejí ho slabí jedinci. Překonat tuto bariéru může jen charismatická osobnost. Masa, jak píší klasici, reaguje jen na toho, kdo se jí nejméně podobá.

Autor je publicista

Spustit audio