Karel Hvížďala: Už nejde o dotační kauzy Babiše, ale o tvář České republiky

3. prosinec 2018

Pakliže neobhájíme nestrannou policii, justici a svobodná média, ocitneme se po třiceti letech opět ve zlomovém bodě, v němž není ohrožena pouze vláda, ale právní stát, a tím pádem celý režim.

To je hlavní důvod, proč Evropská unie kauzy premiéra Babiše tak bedlivě sleduje. Chce vědět, kam patříme a jestli s námi v budoucnu může počítat jako s rovnoprávným partnerem.

Petr Hartman: Konec premiéra Babiše by přinesl nového premiéra Babiše

Andrej Babiš

Podle Jana Hamáčka nešla sociální demokracie do vlády proto, aby řešila problémy Andreje Babiše.

Jinými slovy, jestli jsme se po 50 letech a dvou autoritářských režimech v posledních 30 letech vzpřímil, jestli my občané České republiky už jsme schopní se každému pokusu o východní oligarchizaci veřejného prostoru rázně postavit: jestli je pravda to, co tvrdíme, že naše justice díky Ústavnímu a Nejvyššímu správnímu soudu skutečně funguje.

Homo oeconomicus je bytost ekonomicky racionální, která myslí hlavně na sebe, jde proto o Jiný typ člověka. Lidé ve své většině nejsou dle psychologů bytostmi, které by za všech okolností a bez ohledu na okolí maximalizovaly pouze svůj zisk. A to byl důvod, proč vznikl sociální řád a státní instituce, které mají za úkol potlačit egocentristy, parazity a zavést ve společnosti reciprocitu, tedy vzájemně výhodné vztahy.

Reciprocita totiž vnáší do společnosti dvě významné vlastnosti: férovost neboli spravedlnost a averzi vůči výrazné nerovnosti.

Co tu zbylo a jen mutovalo v podnikatele

Jedním z důvodů kolapsu mechanismů kooperace státních institucí je dle sociologů, jako byl Američan Parsons, ztráta možnosti trestat parazity a podkopaný jazyk, který ztrácí schopnost skutečnost pojmenovat, protože rozvolňuje obsahy slov a zabetonovává lyrismus v řeči.

Jan Vávra: Proč Andrej Babiš stále přežívá?

Premiér Andrej Babiš při projevu před poslanci

Ze všech komentářů, otázek kladených novináři i vyjádření politiků lze vyčíst údiv nad tím, kolik má Andrej Babiš politických životů a jak se dokáže vykroutit ze všech svých skandálů.

Lidé se chovají podle sociálních norem, jinými slovy obecně uznávaných způsobů chování, jenže jakmile za překročení norem přestane lidem hrozit trest, lidé s jejich dodržováním přestanou.

Proto i malá skupina, která normy beztrestně nerespektuje, způsobí, že je přestane respektovat podstatná část dalších lidí. Výsledek je zřejmý: Následuje rozklad legislativy i exekutivy a společnost se octne ve zlomovém bodě: tedy na hranici podstatných změn.

Proto si můžeme dovolit snad říci, že premiér Andrej Babiš je představitelem toho Jiného, co tu zbylo a jen mutovalo v podnikatele, je zombie, což je nejspíš hlavní důvod, proč na něj stát zatím neumí reagovat: něco takového nečekal, nové generace už nemají starou zkušenost.

Karel Hvížďala

Toto zpoždění naší i evropské reakce on využil k tomu, aby si stát z části přivlastnil , čemuž - pokud náš stát a jeho instituce ještě alespoň částečně fungují - je třeba rázně zabránit a privatizované instituce vrátit státu. Pokud se nám to nepodaří, ztratí Česká republika tvář, kterou jsme se snažili tak pracně posledních 30 let předvádět světu.

Spustit audio