Karel Hvížďala: Radikální proměna bulvárního Bildu a veřejný prostor

22. listopad 2022

Nejdříve si připomeňme, že Bild je největší bulvární německý list, který založil v roce 1952 Axel Springer, v jehož vydavatelství vychází dodnes. V dobách největší slávy měl mnohem větší náklad: V roce 2012 prodal 2,7 milionů podobně jako britský The Sun, který prodával 2,58 milionů výtisků.

V dubnu roku 2019 činil průměrný denní prodaný náklad Bildu 1,2 miliony výtisků, ale tiskly se asi dva miliony, což bylo čtyřnásobně víc, než počet výtisků druhého nejvydávanějšího prestižního deníku Süddeutsche Zeitung.

Čtěte také

Předposledním šéfredaktorem byl Julian Reichelt, který se nikdy netajil nevybíravými pravicovými manýry, které jsou typické pro tvrdý bulvár. Ten byl ale po třech letech odvolán a na jeho místo byl jmenován Johannes Bole, který tam přišel ze Süddeutsche Zeitung, tedy spíše levicového média, kde zastával funkci redaktora kulturní rubriky a šéfredaktora Welt am Sonntag. Je to něco podobného, jako kdyby u nás dosadil vydavatel na místo šéfredaktora Blesku Erika Taberyho z Respektu.

Radikální změna je oficiálně zdůvodňována sexuálním obtěžováním žen a nátlakem veřejnosti. Neoficiálně se spekuluje o tom, že vedení se rozhodlo kvůli stále se ostřeji rozdělené společnosti postavit práci redakce více na faktech než na vyvolávaných emocích.

Podsvětí a drby

Pod vedením Juliana Reichelta, jak napsal zpravodajský časopis Der Spiegel, byl Bild prodchnut nenávistí hlavně vůči zeleným, levici a všemu novému. Pod bývalým šéfredaktorem musela být v novinách stále přítomná nějaká válka, a když se ve skutečnosti nic nedělo, musela se vytvořit. Reichelt pouštěl do novin vyložené lži, vyžíval se v mocenských půtkách a vedení mu to tolerovalo do té doby, než si toho začaly všímat i zahraniční média.

Čtěte také

Když k tomuto tématu přinesl obšírný materiál i New York Times, vedení mu dalo v březnu minulého roku výpověď a jmenovalo Johannese Boleho, který je, zase cituji Der Spiegel, typický Antireichelt: Reichelt měl na stěně hrací konzoli a pod ní polní lůžko, Bole tam vystavuje stránky Bildu. Reichelt dával příkazy do dvou hodin do rána, Bole začíná v devět hodin ráno.

Bole tedy nastoupil do Bildu jako krizový manažer a jeho hlavním úkolem bylo uklidnit redakci. To se mu sice podařilo, ale po roce jeho působení zaznívají pochybnosti typu: Je to sice slušný člověk, ale bulváru nerozumí: nikdy ho nezajímalo podsvětí ani drby.

Sám šéfredaktor, protože náklad dle zveřejněných statistik nejen od dubna 2019, ale i od roku 2017 se stále pohybuje kolem jednoho milionu a 200 tisíc kusů, se proto domnívá, že pro zaměstnance nastal lepší čas a ti, kterým se jeho šéfování nelíbí, si budou muset zvyknout.

Karel Hvížďala

Pod novým šéfredaktorem se zásadně změnily i komentáře, hodně se rešeršuje a z novin zmizely řeči, které připomínaly kazatelnu. Bývalý šéfredaktor Reichelt si založil na youtube radikální show a tvrdí, že Bild je pouze ON. Nový šéf to vidí jinak: „Bild je podnik s pěti sty zaměstnanci a já jsem jeden z nich.“ Jeho protivníci to vidí podobně, konstatuje Der Spiegel. Kdyby se změna povedla, ovlivnilo by to i komunikaci ve veřejném prostoru.

Autor je publicista

Spustit audio