Karel Hvížďala: Permanentní krizi ve vedení Policie ČR způsobili ministři

13. leden 2014

Krize ve vedení České policie je de facto permanentní, trvá od doby, kdy byl v červenci 2010 jmenován ministrem vnitra Radek John z Věcí veřejných. Z toho lze oprávněně usuzovat na to, že jde o systémovou chybu. Problémy se jmenováním nové vlády to jen upozadily.

Radek John se hned po své nástupu snažil vyměnit tehdejšího policejního prezidenta Oldřicha Martinů a na jeho místo byl jmenován Petr Lessy s odvoláním na důslednější boj s korupcí. Lessyho obraz však poškodila záhy situace ve Věcech veřejných, když se ukázalo, že tato stranická rétorika má pouze vytvářet mlhu nad jejich korupčním jednáním, kvůli kterému byla tato strana založena Vítem Bártou. Navíc lidská chemie mezi dalším ministrem Janem Kubicem a panem Lessym zásadně nefungovala. Protože jednání pana Lessyho podle ministra ve vztahu k jiným policistům vykázalo znaky trestného činu, byl pan Lessy odvolán. A to přesto, že podle řady odborníků měl být jen postaven mimo služby a jmenován byl neprodleně na jeho místo Martin Červíček.

A v okamžiku, kdy nastoupil v červenci 2013 s úřednickou vládou další ministr vnitra Martin Pecina, došlo záhy ke konfliktu, který po svém odvolání z funkce 8. ledna 2014 na tiskové konferenci formuloval exprezident Červíček jasně, když řekl: "Jde o to, jestli má policejní ředitel řídit polici autonomně, nebo se má řídit ministerskými názory." Tím jen formálně potvrdil to, co již veřejnost od něj před tím slyšela, že ministr na něm žádal změny ve vedení policejních útvarů, které vyšetřují organizovaný zločin a korupci.

Pan ministr Pecina si ale hned po veřejné stížnosti sestavil svoji vyšetřovací komisi, která zjistila formální pochybení při jmenování policejního prezidenta Červíčka, který před svým jmenováním prý nebyl odvolán z funkce náměstka. To lze evidentně označit za zjevný nesmysl: Když je někdo povýšen, zaniká automaticky jeho nižší funkce. Proto jde o formalitu, která postrádá smysl. To jsou všechno důvody, které nás opravňují k tomu, abychom spekulovali o tom, co se ve skutečnosti stalo: Ministr Pecina zřejmě dal prezidentu Červíčkovi ultimátum, a když jeho požadavkům nevyhověl, našel si formální důvody, aby ho odvolal. Protože se tak stalo nejspíš mezi čtyřma očima, víc pan Červíček sdělit nemohl. Aby se takovéto účelové čachry nemohly dít, proto má policejní prezident pětileté funkční období. Pokud je ale přesto připouštíme, nebude mít policie nikdy klid na práci a politika i její představitelé budou nedůvěryhodní. Z toho, co se dostalo na veřejnost, se zdá, že ve všech případech selhali ministři. Naopak policejní prezidenti se zachovali řádně.

Spustit audio