Karel Hvížďala: Nepovedený návrh zákona o státním zastupitelství

Robert Pelikán a Lubomír Zaorálek

Minulý týden ve čtvrtek 7. dubna 2016 po pětiletém dohadování konečně vláda podpořila návrh nového zákona o státním zastupitelství.

Všechny koaliční strany se shodly na tom, že dohled nad nově zřízeným protikorupčním speciálem, který chyběl hlavně sociálním demokratům a lidovcům, by podle konečného návrhu ministra Roberta Pelikána z ANO, mělo vykonávat v omezeném rozsahu Nejvyšší státní zastupitelství. To by do dvou měsíců od návrhu na podání obžaloby mohlo speciálu navrhnout například doplnění dokazování.

Bohužel jde o amatérský paskvil, který budí dojem, že boj o nezávislost soustavy státních zastupitelství již předkladatelé předem vzdali. Pokusím se shrnout námitky odborníků nejen ke kontrole speciálu stručně a srozumitelně.

Zaprvé: za dva měsíce prostudovat tisíce stránek, které doprovázejí vyšetřování trvající nejméně dva roky, ale většinou více, až čtyři roky, je nemožné. Zadruhé: dohled má smysl jen tehdy, když je průběžný, když dotyčná osoba může upozorňovat na nedostatky v průběhu vyšetřování. Dodatečné připomínky ztrácejí smysl.

Čtěte také

Zatřetí: v takovém případě by byly zvýhodněny osoby, které by nevyšetřoval speciál. Ty by totiž mohly vznášet námitky v průběhu vyšetřování před těmi, které by vyšetřoval speciál. To je nepřípustné: dohled musí být kvalitní a především zákonný.

Začtvrté: protože nový speciál by měl vyšetřovat všechna insolvenční řízení, veřejné zakázky, korupci a trestné činy majetkové a hospodářské nad 200 či 250 milionů korun, připadaly by na něj ročně stovky případů, což by nikdy nemohlo zvládnout dvacet či třicet žalobců, s kterými se zatím počítá, vyžadovalo by to nejméně stočlenný tým.

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně

Zapáté: snaha vyměnit během dvou let všechny vedoucí funkcionáře státních zastupitelství je velice nebezpečná, protože ve výběrových komisích mají zasedat tři státní zástupci a dva úředníci z ministerstva, a tím by se otevírala snadnější možnost si všude dosadit lidi, kteří budou loajální k stávajícímu ministrovi.

Je pravda, že praxe, kdy na jedné židli sedí vedoucí státní zástupce dvacet let, je neudržitelná, ale logické by bylo, kdyby stávající státní zástupci dosloužili svůj mandát, už i proto, že kvalitních kádrů není mnoho.

Čtěte také

Jak z uvedeného vyplývá, předkládaný návrh poslanci ve Sněmovně mohou snadno rozmetat a pokusit se sepsat sami návrh, který bude nejvíce vyhovovat těm, kteří v parlamentu zastupují různé lobbistické zájmy. To by pak byl definitivní konec boje s korupcí v České republice.

Nebylo by to ale nic nového: snaha vycházet vstříc nejrůznějším možným snahám o změnu, které reprezentuje premiér Sobotka, už prakticky zablokovala sněmovnu, a tím předem zabraňuje všem významnějším reformám.