Kapři si neradi vypouštějí rybník. Prosadit protikorupční zákony byla perná práce, říká Pavel Franc

Pavel Franc z platformy Rekonstrukce státu
Pavel Franc z platformy Rekonstrukce státu

Organizace Rekonstrukce státu předá ocenění poslancům a senátorům za podporu protikorupčních zákonů. Kam se Česká republika v boji proti korupci za uplynulé čtyři roky posunula? „Vláda byla ochotná prosadit zákony, které se nedařilo prosadit posledních patnáct let,” říká Pavel Franc, ředitel Frank Bold Society, který je spoluautorem ideje a strategie projektu Rekonstrukce státu.

V několik minulých volbách téma korupce velmi silně rezonovalo, letos je zatím na okraji zájmu. „Korupce většinou bývá zvlášť palčivě vnímána během recese a krize, kdy je v ekonomice nedostatek prostředků a příležitostí. V současnosti je ekonomika na vzestupu, v takové době vždy občané přestanou vnímat korupci tak silně,” říká Franc.

Nižší zájem o téma korupce se podle France ukazuje i v datech. „Když se podíváte na průzkumy veřejného mínění a index transparentnosti, zjistíte, že korupce je stále vnímána jako palčivý problém, přesto je zde ale patrný mírný pokles,” popisuje.

Pět z devíti


Byla to perná práce, přesvědčit politiky, ta ochota nikdy nebyla velká. Kapři si neradi vypouštějí rybník. Pavel Franc

Poslední čtyři roky byly z pohledu Rekonstrukce státu mimořádně příznivé. „Vláda na to přistoupila, byla ochotná prosadit zákony, které se nedařilo prosadit posledních patnáct let,” říká Franc.

Před minulými volbami si Rekonstrukce státu stanovila za prioritní prosadit devět konkrétních zákonů, přijato jich bylo pět. „Interně to považuje za úspěch. Aby občanská platforma prosadila pět zákonů, to se tady historicky nikdy nikomu nepodařilo. Byla to perná práce, přesvědčit politiky, ta ochota nikdy nebyla velká. Kapři si neradi vypouští rybník,” podotýká programový ředitel Frank Bold.

Registry a zákony

Co konkrétně se Rekonstrukci státu podařilo prosadit? „Aktuálně je to nový zákon o financování politických stran, který daleko lépe reguluje financování stran a jejich kampaní. Vznikl úřad pro dohled nad hospodařením politických stran,” odpovídá Franc.

Logo iniciativy Rekonstrukce státu ve Sněmovní ulici

„Pak je tu také registr smluv, který odhalil tři a půl bilionu korun, každý občan se má možnost podívat na smlouvy veřejné správy. Prosadili jsme také registr majetkových přiznání politiků, to znamená, že bude daleko lépe zkontrolovatelné, jak se politici v průběhu svého politického života obohatili,” vyjmenovává.

Museli jsme tlačit


Pokud na politiky netlačíte, jen se na ně hezky usmíváte a vykládáte si s nimi, nic neudělají. Pavel Franc

Rekonstrukce státu bývá i kritizovaná za některé prosazené zákony a svůj osobitý styl. Ve městech se v její kampani objevili politici, kteří byli proti navrhovaným změnám jako kouzelníci, zatmívači.

Podle France je kritika většinou účelová a pochází od těch, kteří dané zákony nechtěli prosadit. „Ve veřejné debatě se vždycky budou objevovat. Domnívám se, že to jsou všechno hypotézy, které nejsou podloženy konkrétními daty,” myslí si.

Kampaň zaměřená na konkrétní politiky byla podle advokáta nutná. „Ochota byla celé čtyři roky velice mírná, museli jsme hodně tlačit. Pokud na politiky netlačíte, jen se na ně hezky usmíváte a vykládáte si s nimi, nic neudělají,” tvrdí Franc.