Kalendárium: Poslední chvíle Josefa Sousedíka

Josef Sousedík

Elektrotechnik Josef Sousedík zasvětil svůj život službě lidem. Právě lidé byli hlavním motorem pro jeho vynálezeckou činnost, práci v továrně, politickou dráhu i osobní život.

Sám měl také jedno přání, které se zachovalo v pamětech: „Až bude vše normálně zaběhnuté, tak v politickém životě postoupím své místo mladším a v továrně už nebudu ředitelem, ale dostanu tam laboratoř a do smrti už budu jenom bádat.“ Tento sen se mu nesplnil…

Mrazivý pátek 15. prosince 1944
Poslední chvíle Josefa Sousedíka najdete podrobně zmapované v knize ing. Jiřího Kohutky a ing. Josefa Košťála Josef Sousedík, (ne)zapomenutý vynálezce, továrník, politik a vlastenec. Záznamy gestapa, lékařská zpráva, ale i vzpomínky rodiny dohromady vytvářejí velmi barvitý obraz průběhu událostí. Tehdy šlo už o třetí Sousedíkovo zatčení, které skončilo ještě týž den. Josef Sousedík stál tehdy v čele odbojové organizace s asi 2000 členy. Spolupracoval se zpravodajskou paraskupinou Clay – Eva a informoval Londýn o dění u nás. Pod záminkou testovacích jízd zásoboval svým elektromobilem odboj vším, co bylo v danou chvíli potřeba – od potravin až po zbraně. Dokonce v jedné chvíli ukryl ve svém domě také vysílací stanici. Postupně začaly vznikat plány na ozbrojené povstání. Gestapo chtělo získat především informace, ale střelba nevyrovnaného Kernera tyto plány smetla, přestože o ně měl zájem i K.H.Frank.

Obraz okamžiků, které následovaly po Sousedíkově zatčení 15.prosince 1944, dokreslují také vzpomínky dcery Danuše: „Bylo mi tehdy sedm let, ale na ty chvíle nikdy nezapomenu. Gestapo nám odvedlo tatínka a nás pak drželi čtrnáct dnů v internaci v našem vlastním domě. Bez doprovodu gestapáků jsme nesměli ani na toaletu. Mamince v těch dnech zbělely hrůzou vlasy na hlavě.“
Tak jako do poslední chvíle bojoval Josef Sousedík, bojovala také jeho rodina. Přestože měli v domě gestapo, umístili do okna květinu - signál pro Sousedíkovi spolupracovníky, aby se k domu nepřibližovali. Tehdy ještě nevěděli, že už je po smrti. Tuto zprávu slyšeli až po válce. Urna s popelem Josefa Sousedíka se nikdy nenalezla.

Jak přesně probíhaly poslední chvíle Josefa Sousedíka? Co dalšího lze vyčíst z archivů gestapa? Nejen to už se můžete dozvědět z kompletního znění rozhovoru s Jiřím Kohutkou a Josefem Košťálem.

Josef Sousedík ve vysílání
Ve vysílání jsme se osobnosti Josefa Sousedíka věnovali z různých úhlů pohledu. V magazínu Leonardo si Jan Burda povídal s ing. Jiřím Kohutkou a ing. Josefem Košťálem především o životě Josefa Sousedíka.
Sousedíkovým vynálezům patřil seriál v týdnu od 2. do 6.12.2013
Pokud se chcete sami zeptat na další zajímavosti ze života této osobnosti, budete mít příležitost v Kontaktu Dvojky 17. 12. 2013 od 20 hodin.