Jsou zásahy do lidského genomu z pohledu etiky v pořádku, nebo si už vědci hrají na samotného Boha?

1. říjen 2017

Genetika začala oficiálně experimentovat na lidských zárodcích. Opravou jejich DNA se řeší skryté vady, které mohou své nositele ohrozit na životě. Na první pohled dobrá zpráva, ale nezačali si lidé už hrát na samotného Boha? Nezasahují do stvoření?

Biologie i bioetika se hájí – genom, ani ten lidský, není posvátné a zakázané území. Pokud se jedná o zákroky, které léčí a které se v rámci dědičné informace nepřenášejí do dalších generací, je vše v pořádku. I konzervativní medicína zná a používá řadu invazivních zákroků, které pomáhají. Rizika tu ale zůstávají a jsou značná. Mimo jiné i v tom, jak rychle postupuje věda a jak zastaralá a nedostatečná jsou pravidla, která mají zabránit jejímu případnému zneužití.

Téma jsme ve Vertikále diskutovali s Markem Orko Váchou, biologem a genetikem, přednostou Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK a v neposlední řadě také katolickým duchovním a teologem v jedné osobě a také s Petrem Svobodou, pedagogem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a oceňovaným vědcem a výzkumníkem z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR.

autor: Tomáš Šponar
Spustit audio