Ať jsou dětské skupiny konkurencí školkám: jen to zvýší kvalitu, chválí poslankyně Langšádlová

22. říjen 2014

Dětské skupiny by mohly nabídnout náhradu klasických školek až 60 tisícům malých dětí. Podle jejich příznivců budou také jednodušší a levnější.

Jejich odpůrci se ale bojí, že se z nich stanou opatrovny pro děti nebo že nebudou alternativou, ale konkurencí mateřských škol. Navíc, současná verze návrhu zákona ohrozí existenci tzv. lesních školek.

„Jsem specialista na školství a přijde mi, že podle přijatého zákona zakládané dětské skupiny vybočují ze systému, nepodléhají kontrole a obávám se, že sníží kvalitu našeho předškolního vzdělávání,“ vyjádřila své obavy poslankyně Vlasta Bohdalová (ČSSD) v pořadu Pro a proti.

Když by rodiče nebyli spokojeni s kvalitou výuky v dětské skupině, nemají se podle Bohdalové ke komu odvolat, protože neexistuje kontrola.

„Kontrola je nutná už jen z toho důvodu, že v dětských skupinách mají děti získat dovednosti potřebné pro nástup do 1. třídy základní školy. Proto jsem chtěla, aby v zákoně bylo, že na území působnosti skupin je může kontrolovat příslušný odbor školství nebo sociálních věcí.“

Bohdalová cítí potřebu se spíše zaměřit v oblasti dětských skupin na tzv. jeslové děti. "Je spousty mladých žen, které chtějí profesně pokračovat, a od jednoho nebo dvou let věku dítěte se chtějí vrátit do práce, a nemají kam děti dát."


Bohdalová: „Konkurence je zdravá, ale rodič, který se rozhodne dát dítě do mateřské školy nebo jiného předškolního zařízení, dobře zvažuje a vybírá. Pokud budou místa v mateřských školkách, budou je lidé volit spíše, protože mají návaznost na základní školu... Budiž: ať tu dětské skupiny jsou, ale budu se snažit, aby tam přišla kontrola, a skupiny měly omezení věku dětí do pěti let.“

Poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09) považuje dětské skupiny za krok dopředu v předškolním vzdělávání, a proto oponovala Bohdalové:


Langšádlová: „Já si nemyslím, že stát musí všechno kontrolovat a všemu stanovovat pravidla. Když jsem viděla velmi přísné hygienické požadavky, které musí dětské skupiny splnit, tak s tím nesouhlasím: zlikviduje to mnohá fungující zařízení, bezdůvodně... Ať jsou dětské skupiny školkám konkurencí, protože ta vždy zvyšuje kvalitu. Přála bych si, aby si rodič mohl vybrat z široké škály kvalitních školek i skupin pro své děti to nejlepší.“

Důraz na individuální zodpovědnost rodičů je ústřední: „Když dávám dítě do jakéhokoli zařízení nebo kroužku, dobře si prověřím, jaký je, kdo ho vede, s jakým plánem a s jakými výsledky. Dnešní mladí rodiče jsou velmi zodpovědní a často tyto otázky řeší a prověřují,“ věří poslankyně.

Podle Langšádlové dětské skupiny nekoncepčností netrpí. „Mateřské školy mají jasně stanovený pedagogický plán, a dětské skupiny mají standardy nastavené také. Jsem přesvědčena, že to jsou rodiče, kteří si musí vybrat, co je pro jejich dítě vhodnější.“

„Dětské skupiny jsou dostupné dětem už od jednoho roku. Zejména pro tyto nejmladší děti je vhodnější být ve skupině, ve které je na šest dětí jedna pečující osoba, než ve velké mateřské školce,“ vyjádřila své přesvědčení poslankyně Helena Langšádlová.

autoři: tpa , oci
Spustit audio