Jsem velký odpůrce nul a jedniček, svěřuje se restaurátor Michal Ďurovič

23. březen 2016
Studio Leonardo

S jakými výzvami se potýkají dnešní restaurátoři starých i novějších tisků, fotografií a dalších klasických médií? Hostem Studia Leonardo byl Michal Ďurovič, vedoucí Ústavu chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

„Práce je moc, a vždycky bude,“ ujistil restaurátor, a hned doplnil proč. „Naše archivy jsou bohaté, protože jsme národ s bohatou historií.“

Které materiály potřebují největší péči? „Kupodivu ty novodobé, vzniklé zhruba po druhé polovině 19. století.“

„Tehdy se začal papír vyrábět ze dřeva, a to vneslo do papírové podložky velkou nestabilitu, hlavním problémem je její kyselost. Probíhá chemická reakce, která způsobuje, že papír ztrácí mechanické vlastnosti, až se rozpadá.“

Možná je větší problém zachraňovat a restaurovat novodobé archiválie než středověké rukopisy, soudí expert. „Ty byly vyrobeny z kvalitních materiálů a pokud byly dobře uloženy, tak vydržely staletí.“

Jak se tedy v případě dřevitého papíru postupuje? „První je změřit kyselost, tedy pH, a od toho se odvíjí celá řada dalších postupů, při kterých se papíry odkyselují,“ popsal Ďurovič.

Ale i v případě trvanlivých pergamenů mají restaurátoři dost práce. „Zde zase řešíme spíše problémy s iluminacemi, barevnými vrstvami a podobně. U pergamenů jsou často pečetě, které se také musí restaurovat.“

„Nesmíme zapomenout ani na fotografické materiály. Máme obrovské množství fotografií, pozitivů, negativů, které potřebují restaurátorské zásahy,“ potvrdil odborník.

Ten se svěřil, že digitálním médiím příliš nakloněný není. „Já jsem velký odpůrce nul a jedniček.“

Vstupte! s Ing. Michalem Ďurovičem

Podle něj mají nové technologie své místo v oblasti zpřístupňování, kdy si na internetu kliknete a můžete si prolistovat rukopis.

Restaurátor tvrdí, že se začínají rozevírat nůžky mezi klasickým analogovým záznamem a digitálním záznamem, a to z hlediska nákladů na uchování dat.

„Ukazuje se, že klasický analogový záznam, ať je to papír nebo třeba mikrofilm, je daleko snadnější uchovat než digitální nosiče,“ přiklonil se na stranu klasických médií Michal Ďurovič.

O práci restaurátora hovořil Michal Ďurovič, vedoucí Ústavu chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Připravila Eva Hůlková, moderuje Jan Burda.

autoři: ehů , bur , oci
Spustit audio