Jiří Pavlica: "Dny víry pomáhají těm, kteří hledají"

7. červen 2015
03277865.jpeg

Nepřehlédnutelnou postavou pražských Dnů víry je charismatický Moravák, světoznámý hudební tvůrce, interperet a muzikant Jiří Pavlica.

Z hudebního souboru Hradišťan stvořil fenomén, který dobyl svět i srdce tuzemských ctitelů. Dalo by se říci "fenomén k fenoménu", když posloucháte, jak Jiří Pavlica Dny víry vnímá, jak je respektuje, jak je jich účasten a jakou naději do budoucna jim dává.

Natáčení Hovorů, které na vlnách ČRoPlus uslyšíte v neděli ve 22:10 - to byl takový ostrov soustředěného poklidu a vzájemnému naslouchání jeden druhému, uprostřed hektiky, která nutně takovýto festival a jeho protagonisty provází.

Jiří Pavlica dává Dnům víry velkou šanci, neboť se domnívá, že lidé dospěli do stádia, kdy pociťují intenzivní potřebu zorientovat se ve zmatku, který nás atakuje a zaplavuje. Potřebu něčeho, co nás přesahuje, k čemu se můžeme obracet a co nám pomůže k vnitřnímu klidu.

Jiří Pavlica sám je věřící člověk a hrdě se k tomu hlásí a o smyslu Dnů víry říká: "Je to, jako když člověk vhodí kamínek do stojaté vody, kamínek udělá nějakou vlnku a ta se šíří dál a dál..." Ovšem jejich efekt je těžko měřitelný, k čemuž podotýká, že " je potřeba prostě energii vynaložit a pak doufat, že nepadne na půdu neúrodnou..."

Co je podle něj extrémně důležité, je něco jako "svobodný duch " tohoto festivalu křesťanství: "všechno musí probíhat v naprosté svobodě," a také vzájemném respektu všech zúčastněných.

Hradišťan

Jiří Pavlica je člověk, o kterém můžeme bez přehánění říci, že díky své tvorbě poznal svět, zblízka poznal rozličné kultury, hodně viděl, hodně prožil. Vždy byl otevřený jiným kulturám, člověk bez předsudků.

Zároveň smutně podotýká, že při útoku na newyorská dvojčata byl zasažen i jeho svět a že se s terorismem a se vším, co s ním - i aktuálně - souvisí, těžce vyrovnává. Nejen muzikant, nejen legendární interpret textů, které padají až do srdce, doprovázeny jedinečnou hudbou, ale i rozumný, zajímavý a přemýšlející člověk, kterému není lhostejné dění kolem nás, i ve světě - to je Jiří Pavlica.

Uslyšíte jej v nedělních Hovorech ve 22:10, na vlnách ČRo Plus.

autor:Eva Hůlková